Exklusivt erbjudande

Investera i Nya Företagspaketet och få tillgång till alla avtal och mallar företaget behöver under 12 månader (från 9 980 kr exkl. moms) så skickar vi en flaska champagne för att fira er framgång.

Spara tid & pengar
Du sparar både tid och pengar när du slipper anlita dyra konsulter för att ta fram dokumenten du behöver.
Hitta enkelt det du behöver
Alla mallar du behöver finns samlade på ett och samma ställe.
Ingen automatisk förlängning
Vi förlänger inte abonnemanget automatiskt utan stämmer av med er inför kommande period.
Experter uppdaterar
Sakkunniga experter uppdaterar kontinuerligt mallarna efter gällande lag.
Kundservice
Din personliga kontaktperson hjälper dig gärna att hitta den mall du behöver.
Problemlösare
Ladda snabbt och enkelt ner de mallar du och ditt företag behöver, när du som mest behöver dem.

Våra mallar

Nya ämnesområden läggs till hela tiden. De mest populära mallarna nu är:

Anställningsavtal
för alla former av anställningar
Hyresavtal
för hyressituationer
VD-instruktion
regler för en VD utifrån lagen
Arbetsplatstest
säkrar att nya arbetsmiljölagar följs
Personalhandbok
för policies, regler och riktlinjer
Utvecklingssamtal
mallar för dig som chef
Alla mallarna i företagspaketet
+  Affärsjuridik & Avtal
+  Bevakning
Avtalsbevakning 2020
+  Bolagsordning
Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2020
Anmälan om önskan att utöva förköp 2020
Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2020
Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2020
Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2020
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2020
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2020
Bolagsordning - Publikt utan inskränkningar 2020
Bolagsordning privat 2020
Bolagsordning privat Engelsk 2020
Bolagsordning privat röstvärde 2020
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2020
Checklista bolagsordning privat 2020
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 2020
Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2020
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2020
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2020
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Underrättelse om erbjudande till förköp 2020
+  Bolagsstämma
+  Extra bolagsstämma
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2020
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 1) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 2) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Bemyndigande till styrelsen 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Byte av bolagskategori privat till publikt 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - ej upplösning och ej bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Förvärv av egendom enl 2 kap 29 § ABL 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Ny revisor 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Ny styrelse 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Upprättande av avstämningsförbehåll 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Utökning av styrelsen 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Ändring av räkenskapsår till kalenderår 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - ändring av styrelse och revisor 2020
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
+  Årsstämma
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2020
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2020
Kallelse till årsstämma (Privat, Euroclear) 2020
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med byte av revisor) 2020
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med valberedning) 2020
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear) 2020
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2020
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2020
Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2020
Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2020
Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2020
Protokoll från årsstämma - Privat (Samtliga närvarande) 2020
Protokoll från årsstämma - Publikt avstämningsbolag (Noterat) 2020
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2020
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2020
Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2020
Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2020
Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2020
Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2020
Röstlängd från bolagsstämma 2020
Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2020
+  Delning av bolag
+  Delning - ej upplösning och bildning av bolag
Checklista delningsplan aktiebolag 2020
Checklista delningsprocess aktiebolag 2020
Delningsplan - ej upplösning och bildning av bolag 2020
Intyg enl 24 kap 22 § ABL 2020
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2020
Revisorsintyg enl 24 kap 27 § ABL 2020
Revisorsyttrande enl 24 kap 13 § ABL 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) - ej upplösning och bildning av bolag 2020
Styrelsemöte (Övertagande bolag) - ej upplösning och bildning 2020
Tidsplan för delning - ej upplösning och bildning av bolag 2020
Underrättelse till kända borgenärer 2020
+  Delning - ej upplösning och ej bildning av bolag
Checklista delningsplan aktiebolag 2020
Checklista delningsprocess aktiebolag 2020
Delningsplan - ej upplösning och ej bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - ej upplösning och ej bildning av bolag 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2020
Tidsplan för delning - ej upplösning och ej bildning av bolag 2020
+  Delning - upplösning och bildning av bolag
Checklista delningsplan aktiebolag 2020
Checklista delningsprocess aktiebolag 2020
Delningsplan - upplösning och bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2020
Tidsplan för delning - upplösning och bildning av bolag 2020
+  Emissioner
+  Privat
+  Emission av konvertibler
Begäran intyg emission av konvertibler privat AB 2020
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2020
Bemyndigande för emission av konvertibler 2020
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2020
Checklista – emission av konvertibler privat AB 2020
Företrädesemission - Privat avstämningsbolag 2020
Företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2020
Processbeskrivning Emission av konvertibler Privat AB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2020
Riktad emission (apport) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (apport) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2020
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2020
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2020
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2020
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2020
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2020
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2020
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Villkor (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
Villkor (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2020
Villkor (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Villkor (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
+  Fondemission
+  Med utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista fondemission med utgivande av nya aktier privat AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2020
Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2020
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2020
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2020
Processbeskrivning fondemission med utgivande av nya aktier - Privat AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2020
Styrelsens förslag till beslut fondemission utgivande av nya aktier - Privat AB 2020
Uppmaning enligt 12 kap 12 § ABL 2020
+  Utan utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista beslut fondemission privat AB 2020
Checklista fondemission utan utgivande av nya aktier - Privat AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2020
Förslag beslut fondemission h kvotvärde - Privat AB 2020
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2020
Processbeskrivning fondemission utan utgivande av nya aktier - Privat AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2020
+  Nyemission av aktier
+  Apportemission
Apportavtal viss tillgång 2020
Apportemission - Privat avstämningsbolag 2020
Apportemission - Privat ej avstämningsbolag 2020
Bekräftelse tilldelade aktier 2020
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Brev enl 13 kap 12 § ABL 2020
Checklista – Apportemission privat AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2020
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2020
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2020
Nyemissionsräknare 2020
Processbeskrivning Apportemission Privat AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2020
Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 23 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Apportemission) 2020
Riktad emission - apport - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission - apport - Privat ej avstämningsbolag 2020
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2020
+  Kontantemission
Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2020
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2020
Bekräftelse tilldelade aktier 2020
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2020
Checklista kontantemission privat AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2020
Emissionsbevis (Teckningsrättsbevis) 2020
Företrädesemission - Privat avstämningsbolag 2020
Företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2020
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2020
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2020
Nyemissionsräknare 2020
Processbeskrivning kontantemission - Privat AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2020
Riktad kontantemission - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad kontantemission - Privat ej avstämningsbolag 2020
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2020
+  Kvittningsemission
Bekräftelse tilldelade aktier 2020
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista - Beslut kvittningsemission privat AB 2020
Checklista - Kvittningsemission privat AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2020
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Kvittningsemission - Privat avstämningsbolag 2020
Kvittningsemission - Privat ej avstämningsbolag 2020
Nyemissionsräknare 2020
Processbeskrivning Kvittningsemission Privat AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Riktad emission (kvittning) – Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) – Privat ej avstämningsbolag 2020
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2020
+  Räknare
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2020
Nyemissionsräknare 2020
+  Split och omvänd split
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2020
Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2020
+  Teckningsoptioner
Avregistrering av teckningsoptioner 2020
Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2020
Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2020
Checklista – Teckningsoptioner privat AB 2020
Företrädesemission - Privat avstämningsbolag 2020
Företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2020
Processbeskrivning Teckningsoptioner Privat AB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2020
Riktad emission (apport) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (apport) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Privat ej avstämningsbolag 2020
St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2020
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2020
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2020
Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2020
Teckningsoptionsbevis 2020
Villkor för teckningsoptioner 2020
+  Publikt
+  Emission av konvertibler
Bemyndigande för emission av konvertibler 2020
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2020
Checklista – emission av konvertibler publikt AB 2020
Företrädesemission - Publikt avstämningsbolag 2020
Företrädesemission - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Processbeskrivning Emission av konvertibler Publikt AB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2020
Riktad emission (apport) - Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission (apport) - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2020
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2020
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2020
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2020
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2020
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2020
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2020
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Villkor (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
Villkor (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2020
Villkor (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2020
+  Fondemission
+  Med utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista fondemission med utgivande av nya aktier - Publikt AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2020
Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2020
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2020
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2020
Processbeskrivning fondemission med utgivande av nya aktier - Publikt AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2020
Styrelsens förslag till beslut om fondemission med utgivande av nya aktier - Publikt AB 2020
Uppmaning enligt 12 kap 12 § ABL 2020
+  Utan utgivande av nya aktier
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2020
Processbeskrivning fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande 12 kap. 7 ABL (fondemission) 2020
Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier - Publikt AB 2020
+  Nyemission av aktier
+  Apportemission
Apportavtal viss tillgång 2020
Apportemission - Publikt avstämningsbolag 2020
Apportemission - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Brev enl 13 kap 12 § ABL 2020
Checklista – apportemission publikt AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2020
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2020
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2020
Nyemissionsräknare 2020
Processbeskrivning Apportemission Publikt AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2020
Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 § ABL (Emission med apportegendom) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Apportemission) 2020
Riktad emission apport - Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission apport - Publikt ej avstämningsbolag 2020
+  Kontantemission
Bekräftelse tilldelade aktier 2020
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista beslut om kontantemission - Publikt AB 2020
Checklista kontantemission - Publikt AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2020
Företrädesemission - Publikt avstämningsbolag 2020
Företrädesemission - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2020
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2020
Nyemissionsräknare 2020
Processbeskrivning kontantemission - Publikt AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 § ABL (Emission i pengar) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2020
Riktad kontantemission - Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad kontantemission - Publikt ej avstämningsbolag 2020
+  Kvittningsemission
Bekräftelse tilldelade aktier 2020
Bemyndigande för emission av aktier 2020
Checklista - Beslut kvittningsemission publikt AB 2020
Checklista - Kvittningsemission publikt AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2020
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Kvittningsemission - Publikt avstämningsbolag 2020
Kvittningsemission - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Nyemissionsräknare 2020
Processbeskrivning Kvittningsemission Publikt AB 2020
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2020
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 42 ABL (Kvittningsemission) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Riktad emission (kvittning) – Publikt ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission kvittning - Publikt avstämningsbolag 2020
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2020
+  Räknare
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2020
Nyemissionsräknare 2020
+  Split och omvänd split
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2020
Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2020
+  Teckningsoptioner
Avregistrering av teckningsoptioner 2020
Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2020
Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2020
Checklista – Teckningsoptioner publikt AB 2020
Företrädesemission - Publikt avstämningsbolag 2020
Företrädesemission - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Processbeskrivning Teckningsoptioner Publikt AB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 49 § ABL (Teckning av aktier) 2020
Revisorsyttrande enl 14 kap 8 § ABL (Teckningsoptioner) 2020
Riktad emission (apport) – Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission (apport) – Publikt ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) – Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) – Publikt ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) – Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kvittning) – Publikt ej avstämningsbolag 2020
St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2020
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Apportemission) 2020
St redogörelse enl 14 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2020
Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2020
Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2020
Teckningsoptionsbevis 2020
Villkor för teckningsoptioner 2020
+  Filial
Fullmakt ang delgivningsmottagare 2020
Fullmakt ang delgivningsmottagare Engelsk 2020
Fullmakt till VD (Filial) 2020
Fullmakt till VD (Filial) Engelsk 2020
Medgivande till firmaregistrering 2020
Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av filial utomlands 2020
Styrelsemöte - Protokoll gällande etablering av nytt kontor i Sverige 2020
+  Fullmakt
Checklista framtidsfullmakt 2020
Framtidsfullmakt 2020
Fullmakt dagliga bankärenden 2020
Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2020
Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2020
Fullmakt generalfullmakt 2020
Fullmakt generalfullmakt Engelsk 2020
Fullmakt viss aktivitet 2020
Återkallelse fullmakt 2020
+  Fusion
+  Absorption - ej helägt dotterbolag
Checklista fusion ej helägt DB 2020
Checklista fusionsplan ej helägt DB 2020
Fusionsplan 2020
Intyg enl 23 kap 20 § ABL 2020
Processbeskrivning fusion 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2020
Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2020
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL (Absorption) 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2020
Styrelsemöte (Övertagande bolag) 2020
Tidsplan för fusion 2020
Underrättelse till borgenärer (ej helägt DB) 2020
+  Absorption - helägt dotterbolag
Checklista fusion helägt DB 2020
Checklista fusionsplan helägt DB 2020
Fusionsplan kombination 2020
Intyg enl 23 kap 33 § ABL 2020
Processbeskrivning fusion 2020
Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2020
Styrelsemöte (Övertagande bolag) - helägt DB 2020
Styrelsemöte 2020
Tidsplan för fusion 2020
Underrättelse till kända borgenärer (helägt db) 2020
+  Kombination
Checklista fusion kombination 2020
Checklista fusionsplan kombination 2020
Fusionsplan absorption 2020
Processbeskrivning fusion 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2020
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 § ABL - kombination (Begränsat yttrande) 2020
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2020
Tidsplan för fusion 2020
Underrättelse till kända borgenärer (kombination) 2020
+  Företagsrekonstruktion
Ackordsbouppteckning 2020
Ackordsförslag 2020
Ansökan om företagsrekonstruktion (borgenär) 2020
Ansökan om företagsrekonstruktion 2020
Checklista företagsrekonstruktion 2020
Godkännande av ackordsförslag 2020
PM Personligt betalningsansvar i AB
Processbeskrivning företagsrekonstruktion 2020
Rekonstruktionsberättelse 2020
Rekonstruktionsplan 2020
Underhandsackord 2020
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2020
+  Företagsöverlåtelse
+  Avsiktsförklaringar
Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2020
Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse rörelse 2020
Avsiktsförklaring förvärv (Letter of intent) Engelsk 2020
Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse aktier 2020
Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse rörelse 2020
Meddelande om indikativt bud aktieköp 2020
+  Avtal aktieöverlåtelse
Agenda för tillträde av aktier 2020
Avräkningsnota 2020
Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2020
Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2020
Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2020
Avtal överlåtelse av aktier (Kort avtal) Engelsk 2020
Checklista företagsförvärv 2020
Köparens garantier 2020
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2020
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2020
Säljarens garantier 2020
Tidsplan företagsförvärv 2020
Tilläggsköpeskillingsklausul 2020
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2020
+  Avtal rörelseöverlåtelse
Avtal om överlåtelse av inkråm 2020
Checklista företagsförvärv 2020
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2020
Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2020
Tilläggsköpeskillingsklausul 2020
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2020
Ägarförbindelse inkråm 2020
+  Due diligence
Checklista - Företagsundersökning (Due Diligence) 2020
Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2020
Granskningsunderlag företagsöverlåtelse rörelse 2020
PM Värdering av onoterade bolag
+  Fullmakt
Fullmakt att köpa aktier 2020
Fullmakt att sälja aktier 2020
+  Investeringsavtal
Garantier vid investering (Kortfattade) 2020
Investeringsavtal - Komb köp och nyemission av aktier 2020
Investeringsavtal - Nyemission av aktier 2020
+  Köp av andelar (HB-KB)
Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2020
+  Ombilda enskild firma
Förteckning tillgångar skulder och obeskattade reserver 2020
Protokoll beslut om övertagande av firma 2020
Skuldebrev övertagande av firma 2020
Överlåtelseavtal EF till AB 2020
+  Optionsavtal
Option att köpa aktier 2020
Option att sälja aktier 2020
+  Tillskott
Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Ovillkorat) 2020
Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Villkorat) 2020
Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2020
Aktieägartillskott - Kontant (Villkorat) 2020
Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Ovillkorat) 2020
Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Villkorat) 2020
Kapitaltäckningsgaranti - (Villkorat) 2020
Tillskott (Ej aktieägare - ovillkorat) 2020
Tillskott (Ej aktieägare och villkorat) 2020
+  Generationsskifte
Checklista generationsskifte och ägarskifte 2020
PM Generationsskifte, ägarskifte eller ledarskifte
+  Handels- och kommanditbolag
Andelsbevis - Baksida 2020
Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2020
Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2020
Andelsbevis (Kommanditbolag, komplementär) - Framsida 2020
Andelsförteckning 2020
Checklista handelsbolagsavtal 2020
Checklista kommanditbolagsavtal 2020
Handelsbolagsavtal (HB) 2020
Kommanditbolagsavtal 2020
+  Immateriella rättigheter
+  Företagshemligheter
Anställningsavtal bilaga sekretess 2020
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2020
Checklista – Företagshemlighet 2020
+  Mönsterskydd
Checklista – Upplåta licens 2020
Checklista mönsterskydd 2020
Royaltyredovisning 2020
+  Patent och uppfinning
Anmälan avseende arbetstagares uppfinning (Bilaga 1 och 2 till policy) 2020
Checklista – Upplåta licens 2020
Checklista identifiering patenterbar uppfinning 2020
Option att köpa patent 2020
Option att köpa uppfinning 2020
Option till licens av patent 2020
Option till licens av uppfinning 2020
PM Innovationsprocessen och dess koppling till framgångsrikt företagande
PM IP-strategier för mindre och medelstora kunskapsintensiva företag
Policy avseende uppfinning 2020
Royaltyredovisning 2020
Överlåtelse av patent 2020
Överlåtelse av uppfinning 2020
+  Upphovsrätt
Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2020
Avtal om avsägande av äganderätt och nyttjanderätt 2020
Checklista – Upplåta licens 2020
Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2020
Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2020
Garantiförbindelse - interimistiska åtgärder vid upphovsrättsintrång 2020
Royaltyredovisning 2020
Varningsbrev upphovsrättsintrång 2020
+  Varumärke
Avtal om överlåtelse - domännamn 2020
Avtal om överlåtelse - domännamn Engelsk 2020
Avtal om överlåtelse - varumärke Engelsk 2020
Avtal om överlåtelse varumärke I 2020
Checklista – Upplåta licens 2020
Checklista ansökan varumärkesregistrering 2020
Checklista varumärkesskydd 2020
Royaltyredovisning 2020
+  Inköp och försäljning
+  Agentavtal och återförsäljare
Agentavtal - Tysk 2020
Agentavtal 2020
Agentavtal Engelsk 2020
Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2020
Checklista agentavtal 2020
Checklista återförsäljaravtal 2020
Exklusivitetsklausul 2020
Exklusivitetsklausul Engelsk 2020
Återförsäljaravtal - Tysk 2020
Återförsäljaravtal 2020
Återförsäljaravtal Engelsk 2020
+  Force majeure
Force Majeure-klausul (kort) 2020
Force Majeure-klausul (kort) Engelsk 2020
Force Majeure-klausul (omfattande) 2020
Force Majeure-klausul (omfattande) Engelsk 2020
Meddelande om force majeure 2020
Meddelande om upphörande av force majeure 2020
+  Franchising
Checklista franchiseavtal 2020
Franchiseavtal 2020
Franchiseavtal Engelsk 2020
Produktgaranti - Konsument 2020
Produktgaranti - Näringsidkare 2020
Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2020
+  Kommission
Checklista kommissionsavtal 2020
Kommissionsavtal - Ej exklusivt 2020
Kommissionsavtal - Exklusivt 2020
+  Köp och försäljning av varor och tjänster
Allmänna leveransvillkor 2020
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2020
Ansökan om registrering av lösöreköp 2020
Avropsavtal 2020
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2020
Checklista acceptjuridik 2020
Checklista offertjuridik 2020
Kungörelse - Lösöreköp 2020
Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2020
Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2020
Köpeavtal lös egendom 2020
Köpekontrakt häst 2020
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) 2020
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) Engelsk 2020
Lösöreköpsavtal 2020
Proformafaktura 2020
Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2020
Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2020
Reklamation och hävning av företag vid fel 2020
Uppföljning av reklamation av företag Särskild reklamation 2020
Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2020
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2020
Uppsägning av tjänst 2020
Ångerblankett 2020
Överlåtelse av fordringar 2020
Överlåtelseavtal mjukvara 2020
+  Leasing-Hyra
Allmänna villkor för leasing 2020
Avtal lån av lös egendom 2020
Dispositionsavtal lös egendom 2020
Hyra av lös egendom 2020
Leasingavtal 2020
+  Leverantörsbedömning
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2020
Leverantörsutvärdering 2020
+  Offentlig upphandling
Checklista anbud upphandling 2020
Checklista överpröva upphandlingsbeslut 2020
PM Offentlig upphandling - en regelöversikt
+  Underleverantör
Instruktion upprättande av underleverantörsavtal 2020
Underleverantörsavtal 2020
Underleverantörsavtal Engelsk 2020
+  Åtaganden vid leveranser
Borgensåtagande för lämnat förskott 2020
Borgensåtagande för successiva leveranser 2020
Borgensåtagande för viss leverans 2020
Fullgörandegaranti 2020
Förskottsgaranti 2020
+  IT-avtal
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2020
Instruktion driftavtal IT 2020
IT-Infrastrukturavtal 2020
IT-konsultavtal (löpande uppdrag) 2020
IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag) 2020
IT-policy 2020
IT-policy Engelsk 2020
IT-Underhållsavtal 2020
Molntjänstavtal 2020
Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2020
Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2020
+  Konsultavtal
Allmänna villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2020
Allmänna villkor för konsulttjänster (Utveckling) 2020
Avtal om konsulttjänster (Utveckling av produkt) 2020
Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2020
Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2020
Enkät - utvärdering av konsult 2020
Finders fee-avtal 2020
Försättsblad - Allmänna Villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2020
Försättsblad - Allmänna Villkor för konsulttjänster (Utveckling) 2020
PR-avtal 2020
Uppdragsavtal (kort) 2020
Uppdragsavtal (kort) Engelsk 2020
Uppdragsavtal 2020
Uppdragsavtal Engelsk 2020
+  Licensavtal
+  Know-how
Checklista – Upplåta licens 2020
Instruktion licensiering av know-how 2020
Licensavtal (Know-how) 2020
Licensavtal (Know-how) Engelsk 2020
+  Metodpatent
Checklista – Upplåta licens 2020
Licensavtal (Metodpatent) 2020
+  Mjukvara
Allmänna villkor för licens av mjukvara 2020
Checklista – Upplåta licens 2020
Instruktion licensiering av mjukvara 2020
Licensavtal mjukvara 2020
+  Produktpatent
Checklista – Upplåta licens 2020
Licensavtal (Produktpatent) 2020
+  Varumärke
Checklista – Upplåta licens 2020
Licensavtal (Varumärke) 2020
+  Likvidation
+  Frivillig likvidation
Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2020
Checklista likvidations upphörande privat AB 2020
Förslag beslut likvidation förbrukat AK privat AB 2020
Kallelse extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
Slutredovisning likvidation 2020
+  Tvångslikvidation
Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2020
Checklista likvidations upphörande privat AB 2020
Checklista undvikande tvångslikvidation BV 2020
Förslag beslut likvidation förbrukat AK privat AB 2020
Kallelse extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
Slutredovisning likvidation 2020
+  Medierätt
Artistavtal skivinspelning 2020
Avtal förvärv och nyttjande av fotografisk bild 2020
Förlagsavtal 2020
Manusavtal 2020
Musikförlagsavtal 2020
Musikproducentavtal 2020
Regiavtal långfilm 2020
Skådespelaravtal 2020
+  Minskning av aktiekapital
+  Minskning av aktiekapital - avsättning
Checklista beslut minskning aktiekap avsättning 2020
Checklista minskning aktiekap avsättning 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2020
Revisorsyttrande enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2020
Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2020
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2020
+  Minskning av aktiekapital - förlusttäckning
Checklista beslut minskning aktiekap förlusttäckning 2020
Checklista minskning aktiekap förlusttäckning 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2020
Revisorsyttrande enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2020
Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2020
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Ej återbetalning till aktieägare) 2020
+  Minskning av aktiekapital - återbetalning
Checklista beslut minskning aktiekap återbetalning 2020
Checklista minskning aktiekap återbetalning 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2020
Revisorsyttrande enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2020
Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2020
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapital (Återbetalning till aktieägare) 2020
Styrelsens redogörelse enl 20 kap 12 § ABL (Minskning) 2020
Styrelsens yttrande enl 20 kap 8 § ABL (Minskning) 2020
+  Samarbete
Avsiktsförklaring samarbete 2020
Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2020
Projektavtal 2020
Projektavtal Engelsk 2020
Samarbetsavtal 2020
Samarbetsavtal Engelsk 2020
+  Sekretess
+  Anställd
Anställningsavtal bilaga sekretess 2020
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2020
Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2020
Sekretessförbindelse anställda 2020
Sekretessförbindelse anställda Engelsk 2020
+  Utlämnande
Sekretessavtal ensidigt 2020
Sekretessavtal ensidigt Engelsk 2020
Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2020
+  Ömsesidig
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2020
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2020
Sekretessavtal ömsesidigt 2020
Sekretessavtal ömsesidigt Engelsk 2020
+  Starta företag
Apportavtal - Fast egendom 2020
Apportavtal - Lös egendom 2020
Bolagsordning privat 2020
Checklista bolagsordning privat 2020
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apport av lös egendom) 2020
Revisorsyttrande enl 2 kap 19 § ABL (Apport av fast egendom) 2020
Stiftelseurkund - Apport av fast egendom 2020
Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2020
Stiftelseurkund - Kontant (Privat) 2020
Stiftelseurkund - Kontant (Publikt) 2020
Stiftelseurkund - Kontant med villkor 2020
Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020
+  Tvist och konkurs
+  Alternativa tvistelösningar
+  Medling
Checklista medling vid konflikt 2020
Medlingsklausul 2020
PM Medling - vad är det?
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2020
Samtalsunderlag medlingssamtal 2020
+  Skiljeförfarande
PM Skiljedom - vad är det?
Påkallelseskrift - Lagen om skiljeförfarande 2020
Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut 2020
Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut Engelsk 2020
Skiljeklausul - förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammare 2020
Skiljeklausul - kombination (förenklat skiljeförfarande i första hand) 2020
Skiljeklausul - kombination (medling) 2020
Skiljeklausul - kombination (värde) 2020
Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande (en skiljeman) 2020
Skiljeklausul - lagen om skiljeförfarande 2020
Skiljeklausul - medling 2020
Skiljeklausul - skiljedomsregler för Stockholms Handelskammare 2020
+  Tvisteförhandling
PM Att hantera en tvist
PM Att undvika tvist
+  Konkursanmaning och konkursansökan
Betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2020
Bevakningsinlaga i konkurs 2020
Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2020
Checklista inför ansökan om konkurs efter betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2020
Konkursansökan - Egen ansökan 2020
Konkursansökan efter anmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2020
Konkursansökan efter utmätning 2020
+  Kronofogdemyndigheten
Ansökan om betalningsföreläggande - vanlig handräckning 2020
Ansökan om betalningsföreläggande 2020
Ansökan om särskild handräckning 2020
Ansökan om verkställighet (Allmänt) 2020
Ansökan om verkställighet (Försäljning av fastighet) 2020
Ansökan om verkställighet (Kvarstadsbeslut) 2020
Ansökan om verkställighet (Utmätning i lön) 2020
Ansökan om återvinning 2020
Ansökan vanlig handräckning (avhysning) 2020
Ansökan vanlig handräckning 2020
Begäran om överlämnande till tingsrätt 2020
Bestridande av ansökan om betalningsföreläggande 2020
Återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande 2020
Överklagande av Kronofogdemyndighetens avgörande 2020
+  Tvist i domstol
+  Borgen
Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2020
Borgen vid kvarstad 2020
+  Domstolsprocesser
Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2020
Ansökan om återvinning (tredskodom) 2020
PM Arbetsdomstolen - vad gör den?
PM Domstolsprocess - vad är det?
PM Summarisk process - vad är det?
Stämningsansökan (Genstämning) 2020
Stämningsansökan (Kvarstad) 2020
Stämningsansökan (Standard) 2020
Svaromål 2020
Yttrande (fortsatt skriftväxling) 2020
Överklagande av tingsrätts avgörande 2020
+  Fullmakt
Fullmakt domstols- och myndighetsärenden - Bred kombinerad Svensk och Engelsk 2020
Fullmakt domstols- och myndighetsärenden - Snäv 2020
Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2020
Fullmakt domstols- och myndighetsärenden Engelsk 2020
+  Förlikning
Förlikningsavtal - Utan domstols medverkan Engelsk 2020
Förlikningsavtal (Avskrivning) 2020
Förlikningsavtal (Upphovsrättsligt skyddat material) 2020
Förlikningsavtal (Utan domstols medverkan) 2020
PM Förlikning - vad är det?
+  Vinstutdelning
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2020
Revisorsyttrande enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2020
Styrelsens förslag till beslut om vinst (Avstämningsbolag) 2020
Styrelsens förslag till beslut om vinst (Ej avstämningsbolag) 2020
Styrelsens redogörelse enl 18 kap 6 § ABL (Utdelning) 2020
Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2020
+  Ägaravtal
+  Aktieägaravtal
Aktieinnehavsförteckning 2020
Aktieägaravtal (50-50 - Inträde i existerande bolag) 2020
Aktieägaravtal (50-50 - Nybildat bolag) 2020
Aktieägaravtal (Flera parter med drag along och tag along) 2020
Aktieägaravtal (Flera parter med majoritetsägare) 2020
Aktieägaravtal (Flera parter utan majoritetsägare) 2020
Aktieägaravtal 2020
Aktieägaravtal Engelsk 2020
Bilaga överenskommelse om arbetsinsatser och ersättning 2020
Checklista aktieägaravtal 2020
Depositionsavtal (Aktier) 2020
PM Aktieägaravtal - vad är det?
+  Handelsbolagsavtal
Checklista handelsbolagsavtal 2020
Handelsbolagsavtal (HB) 2020
+  Kommanditbolagsavtal
Checklista kommanditbolagsavtal 2020
Kommanditbolagsavtal 2020
+  Affärsplan
Affärsplan 2020
Affärsplan Engelsk 2020
Affärsprojektplan 2020
Checklista marknadsundersökning 2020
Checklista upprättande av affärsplan 2020
Ekonomihandbok 2020
Kommunikationsplan 2020
Marknadsplan 2020
+  Brandskydd
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2020
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2020
Brandskyddshandbok 2020
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2020
Brandskyddspolicy 2020
Brandskyddspolicy Engelsk 2020
Brandskyddsregler 2020
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2020
Förteckning brandskyddsutrustning 2020
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2020
Instruktion brandskyddskontroll 2020
Instruktion vid brandlarm 2020
Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2020
Kontrollprotokoll - uppföljning av brandskyddsarbete 2020
Protokoll brandskyddskontroll 2020
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2020
Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2020
Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2020
Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2020
Utbildningsplan - utrymningsövning 2020
Årshjul brandskydd 2020
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2020
+  Brott
+  Detektion
+  Detektion
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2020
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2020
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2020
Policy för GPS-användning 2020
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
+  Interna brott/medarbetarbrott
+  Belastningskontroll och belastningsregistret
Checklista – Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister 2020
+  Förebyggande
Attestinstruktion 2020
Checklista - hantering av bluffakturor 2020
Checklista attestrutiner 2020
Checklista förebygga oegentligheter 2020
Firmateckningsinstruktion 2020
Namnteckningsprov med signatur 2020
Ordlista medarbetarbrott 2020
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2020
Riskanalys hot och våld 2020
Signallistor – Personlighetsstörningar 2020
Varningslista ID-kapning 2020
Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2020
+  Policydokument
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
Policy för affärsetiska principer 2020
Policy för hantering av företagets egendom 2020
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
Policy mot givande och tagande av muta 2020
Policy mot penningtvätt 2020
Uppförandepolicy 2020
+  Visselblåsning
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2020
Larmrapport visselblåsning 2020
PM Visselblåsning
Visselblåsarpolicy 2020
+  Reaktion
+  Utredning
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2020
Checklista samtal utredning oegentligheter 2020
Checklista utreda oegentligheter 2020
+  Budgetering och kalkylering
+  Analys
Bidragskalkyl 2020
Du Pont-analys totalt kapital 2020
Fasta kostnader 2020
Investeringskalkyl 2020
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2020
Nyckeltalsrapport HR 2020
Resultatsimulering bidragsanalys 2020
Resultatsimulering totalanalys 2020
Räknare för oförändrat TB vid pris- och volymförändring 2020
+  Budget
Aktivitetsbidragsbudget 2020
Intäktsbudget tvåårig 2020
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2020
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2020
Likviditetsprognos 2020
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2020
Marknadsföringsbudget tvåårig 2020
Personalkostnadsbudget tvåårig 2020
Projektbudget 2020
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2020
Tidsplan budgetarbete 2020
+  Compliance
+  Allmänna lagkrav
Lagstadgade krav antal anställda en översikt 2020
Lagstadgade krav antal anställda en översikt Engelsk 2020
Årshjul anställda i företaget 2020
Årshjul för företagare 2020
+  Dataskyddsförordningen
+  Datadelning
Checklista - Datadelningsavtal 2020
Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2020
Datadelningsavtal 2020
+  Dataskyddsombud
Arbetsbeskrivning Dataskyddsombud 2020
Checklista Dataskyddsombud 2020
+  De registrerades rättigheter
Bekräftelse hantering av personuppgifter 2020
Checklista dataportabilitet 2020
Checklista registrerades rätt till information 2020
Checklista rätt till registerutdrag 2020
Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2020
Information till registrerad om behandling av personuppgifter 2020
Meddelande om begränsning - beviljad 2020
Meddelande om begränsning - ej beviljad 2020
Meddelande om dataportabilitet - beviljad 2020
Meddelande om dataportabilitet - ej beviljad 2020
Meddelande om invändning - beviljad 2020
Meddelande om invändning - ej beviljad 2020
Meddelande om personuppgiftsincident 2020
Meddelande om radering - beviljad 2020
Meddelande om radering - ej beviljad 2020
Meddelande om rättelse - beviljad 2020
Meddelande om rättelse - ej beviljad 2020
Svar till registrerad gällande begäran om registerutdrag 2020
+  Energisektorn och personuppgifter
Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2020
+  Kamerabevakning
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2020
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2020
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
+  Konsekvensbedömning
Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2020
Konsekvensbedömning dataskydd 2020
+  Nyhetsbrev och personuppgifter
Checklista - nyhetsbrev och personuppgiftshantering 2020
+  Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Checklista dataskyddsförordningen 2020
Checklista för inventering av av regelefterlevnad av GDPR 2020
Checklista personuppgiftsansvarig 2020
Checklista personuppgiftsbiträde 2020
Guide - Så här vet du om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde 2020
PM Datainspektionen och dataskyddsförordningen
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas
PM Vad innebär dataskyddsförordningen
PM Vad är dataskyddslagen?
Processbeskrivning GDPR 2020
Projektplan - anpassning till dataskyddsförordningen 2020
Årshjul GDPR 2020
+  Personuppgiftsbehandling i vårdsektorn
Checklista behovs- och riskanalys 2020
Checklista hantering av patientjournaler 2020
Checklista ledningssystem vårdgivare 2020
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2020
Checklista sammanhållen journalföring 2020
Checklista systematisk logguppföljning 2020
Meddelande information om sammanhållen journalföring 2020
+  Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2020
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2020
Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2020
Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2020
Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2020
Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2020
Underbiträdesavtal 2020
Underbiträdesavtal Engelsk 2020
+  Personuppgiftsincident
Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2020
Checklista personuppgiftsincident 2020
DI Blankett - Anmälan av personuppgiftsincident
+  Policydokument
Policy för behandling av personuppgifter 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2020
Policy för behandling av personuppgifter Engelsk 2020
Policy för lagringsminimering 2020
+  Register/förteckning
Register personuppgiftsansvarig 2020
Register personuppgiftsbiträde 2020
+  Rekrytering och personuppgifter
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2020
+  Rättsliga grunder och principer för behandling m.m.
Begäran om samtycke (vårdnadshavare) 2020
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2020
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2020
Begäran om samtycke nyhetsbrev 2020
Begäran om samtycke referens 2020
Begäran om samtycke sociala medier 2020
Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2020
Checklista – automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering 2020
Checklista - Cookies 2020
Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2020
Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2020
Checklista personuppgifter och behandling 2020
Checklista principer för behandling av personuppgifter 2020
Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2020
Återkallande av samtycke (vårdnadshavare) 2020
Återkallande av samtycke 2020
+  Skolverksamhet och personuppgiftshantering
- Checklista – skolverksamhet och personuppgiftshantering 2020
+  Säkerhet
Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2020
+  Tredjelandsöverföring
Checklista - Tredjelandsöverföring 2020
+  Medarbetarbrott
Checklista förebygga oegentligheter 2020
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2020
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
Checklista samtal utredning oegentligheter 2020
Checklista utreda oegentligheter 2020
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2020
Larmrapport visselblåsning 2020
Ordlista medarbetarbrott 2020
PM Visselblåsning
Policy för affärsetiska principer 2020
Policy mot penningtvätt 2020
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2020
Visselblåsarpolicy 2020
+  Penningtvätt
Allmän riskbedömning - penningtvätt 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
PM Registrering av verkliga huvudmän
Policy mot penningtvätt 2020
+  Dataskyddsförordningen
+  Datadelning
Checklista - Datadelningsavtal 2020
Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2020
Datadelningsavtal 2020
+  Dataskyddsombud
Arbetsbeskrivning Dataskyddsombud 2020
Checklista Dataskyddsombud 2020
+  De registrerades rättigheter
Bekräftelse hantering av personuppgifter 2020
Checklista dataportabilitet 2020
Checklista registrerades rätt till information 2020
Checklista rätt till registerutdrag 2020
Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2020
Information till registrerad om behandling av personuppgifter 2020
Meddelande om begränsning - beviljad 2020
Meddelande om begränsning - ej beviljad 2020
Meddelande om dataportabilitet - beviljad 2020
Meddelande om dataportabilitet - ej beviljad 2020
Meddelande om invändning - beviljad 2020
Meddelande om invändning - ej beviljad 2020
Meddelande om personuppgiftsincident 2020
Meddelande om radering - beviljad 2020
Meddelande om radering - ej beviljad 2020
Meddelande om rättelse - beviljad 2020
Meddelande om rättelse - ej beviljad 2020
Svar till registrerad gällande begäran om registerutdrag 2020
+  Energisektorn och personuppgifter
Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2020
+  Kamerabevakning
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2020
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2020
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
+  Konsekvensbedömning
Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2020
Konsekvensbedömning dataskydd 2020
+  Nyhetsbrev och personuppgifter
Checklista - nyhetsbrev och personuppgiftshantering 2020
+  Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Checklista dataskyddsförordningen 2020
Checklista för inventering av av regelefterlevnad av GDPR 2020
Checklista personuppgiftsansvarig 2020
Checklista personuppgiftsbiträde 2020
Guide - Så här vet du om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde 2020
PM Datainspektionen och dataskyddsförordningen
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas
PM Vad innebär dataskyddsförordningen
PM Vad är dataskyddslagen?
Processbeskrivning GDPR 2020
Projektplan - anpassning till dataskyddsförordningen 2020
Årshjul GDPR 2020
+  Personuppgiftsbehandling i vårdsektorn
Checklista behovs- och riskanalys 2020
Checklista hantering av patientjournaler 2020
Checklista ledningssystem vårdgivare 2020
Checklista personuppgiftsbehandling i vårdsektorn 2020
Checklista sammanhållen journalföring 2020
Checklista systematisk logguppföljning 2020
Meddelande information om sammanhållen journalföring 2020
+  Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2020
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2020
Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2020
Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2020
Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2020
Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2020
Underbiträdesavtal 2020
Underbiträdesavtal Engelsk 2020
+  Personuppgiftsincident
Checklista - Incidentrapport - personuppgiftsincident 2020
Checklista personuppgiftsincident 2020
DI Blankett - Anmälan av personuppgiftsincident
+  Policydokument
Policy för behandling av personuppgifter 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2020
Policy för behandling av personuppgifter Engelsk 2020
Policy för lagringsminimering 2020
+  Register/förteckning
Register personuppgiftsansvarig 2020
Register personuppgiftsbiträde 2020
+  Rekrytering och personuppgifter
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2020
+  Rättsliga grunder och principer för behandling m.m.
Begäran om samtycke (vårdnadshavare) 2020
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2020
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2020
Begäran om samtycke nyhetsbrev 2020
Begäran om samtycke referens 2020
Begäran om samtycke sociala medier 2020
Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2020
Checklista – automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering 2020
Checklista - Cookies 2020
Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2020
Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2020
Checklista personuppgifter och behandling 2020
Checklista principer för behandling av personuppgifter 2020
Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2020
Återkallande av samtycke (vårdnadshavare) 2020
Återkallande av samtycke 2020
+  Skolverksamhet och personuppgiftshantering
- Checklista – skolverksamhet och personuppgiftshantering 2020
+  Säkerhet
Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2020
+  Tredjelandsöverföring
Checklista - Tredjelandsöverföring 2020
+  Ekonomi och redovisning
+  Attestrutiner
Attestinstruktion 2020
Checklista attestrutiner 2020
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2020
Firmateckningsinstruktion 2020
Namnteckningsprov med signatur 2020
+  Avstämningar
1221 Inventarier 2020
1511 Kundfordringar 2020
1611 Reseförskott 2020
1612 Kassaförskott2020
1613 Övriga förskott 2020
1614 Tillfälliga lån till anställda 2020
1619 Övriga fordringar hos anställda 2020
1630 Skattekonto 2020
1640 Skattefordringar 2020
1650 Momsfordran 2020
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2020
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 2020
1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2020
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2020
1681 Utlägg för kunder 2020
1682 Kortfristiga lånefordringar 2020
1683 Fordringar tecknat ej inbetalt aktiekapital 2020
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2020
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående personer 2020
1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2020
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 2020
1689 Övriga kortfristiga fordringar 2020
1690 Värdereglering av kortfristiga fordringar 2020
1710 Förutbetalda hyreskostnader 2020
1720 Förutbetalda leasingavgifter 2020
1730 Förutbetalda försäkringspremier 2020
1740 Förutbetalda räntekostnader 2020
1750 Upplupna hyresintäkter 2020
1760 Upplupna ränteintäkter 2020
1770 Tillgångar av kostnadsnatur 2020
1780 Upplupna avtalsintäkter 2020
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020
1799 Observationskonto 2020
1810 Aktier i börsnoterade bolag 2020
1911 Huvudkassa 2020
1921 PlusGirokonto 2020
1931 Checkräkning 2020
2093 Erhållna aktieägartillskott 2020
2095 Fusionsresultat 2020
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2020
2421 Ej inlösta presentkort 2020
2429 Övriga förskott från kunder 2020
2441 Leverantörsskulder 2020
2650 Momsskuld 2020
+  Betalningar
Bankgiroutbetalningsräknare 2020
Fixkassa 2020
Kassabok månadsindelad 2020
Kontantkvitto 2020
Likviditetsprognos 2020
+  Ekonomihandbok
Ekonomihandbok 2020
Årshjul ekonomiarbete 2020
+  Fakturering
Checklista - hantering av bluffakturor 2020
Faktura i set om 25 2020
Faktura ROT och RUT 2020
Kreditfaktura 2020
Kundfakturaunderlag med leveransdetaljer 2020
Kundfakturaunderlag utan leveransdetaljer 2020
Orderbekräftelse 2020
Orderbekräftelse Engelsk 2020
Rekvisitionsorder 2020
+  Kontrollbalansräkning
Checklista kontrollbalansräkning 2020
Kontrollbalansräkning 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2020
+  Kundreskontra
Ansökan om betalningsföreläggande 2020
Betalningspåminnelse nr 1 2020
Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2020
Betalningspåminnelse nr 2 2020
Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2020
Dröjsmålsränteberäkning 2020
Inkassokravbrev 2020
Inkassokravbrev Engelsk 2020
Kundreskontra - 1 sida, 20 fakturor 2020
Kundreskontra 2020
+  Lager
Följesedel 2020
Följesedel Engelsk 2020
Inventeringslista 2020
Lagerinventeringsintyg 2020
+  Leverantörsreskontra
Bestridande av betalningsföreläggande 2020
Bestridande av faktura 2020
Bestridande av inkassokrav 2020
Kreditansökan 2020
Leverantörsreskontra 1 sida 20 fakturor 2020
Leverantörsreskontra 2 sidor 50 fakturor 2020
Underrättelse om minskad betalning 2020
+  Löpande bokföring
Bokföringsorder 1 sida 1 dimension 2020
Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2020
Bokföringsorder 1 sida 3 dimensioner 2020
Kvittopapper 1 dimension 2020
Kvittopapper 2 dimensioner 2020
Kvittopapper 3 dimensioner 2020
Utläggsräkning 2020
+  Policy
Kreditpolicy 2020
Kreditpolicy Engelsk 2020
+  Pärmar för ekonomi och redovisning
Pärm - för bank och finans 2020
Pärm - för årsbokslut 2020
Pärm 1 t.o.m. 10 2020
Pärm 1 t.o.m. 12 2020
Pärm 1 t.o.m. 15 2020
Pärm 1 t.o.m. 20 2020
Pärm 1 t.o.m. 31 2020
Pärm 1 t.o.m. 5 2020
Pärm 1 t.o.m. 52 2020
Pärm A t.o.m. Ö 2020
Pärm januari t.o.m. december 2020
+  Rapportering
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2020
Nyckeltalsrapport HR 2020
+  Redovisnings- och revisionstjänster
Offert för redovisningstjänster 2020
Uppdragsbeskrivning redovisning 2020
Uppdragsbrev redovisningstjänster 2020
Uppdragsbrev redovisningstjänster förenklad 2020
+  Räknare
Bankgiroutbetalningsräknare 2020
Kombinationsräknare fem steg två decimaler 2020
Kontrollsifferräknare Modulo 10 2020
Momsräknare 2020
Summa- och differensräknare - för 5 x 20 tal 2020
+  Vinstuttag
Avtal om direktpension 2020
Checklista vinstuttag fåmansföretag 2020
+  Fastighetsinnehav
+  Arrende och nyttjanderätter
Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2020
Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2020
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Bostadsarrende 2020
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Jordbruksarrende 2020
Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2020
Ansökan ang lantmäteriförrättning 2020
Avtal om anläggningsarrende 2020
Avtal om bostadsarrende 2020
Avtal om jordbruksarrende 2020
Avtal om lägenhetsarrende 2020
Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2020
Indexklausul - Arrende 2020
Servitutsavtal 2020
Upplåtelse av jakt 2020
Uppsägning för avflyttning av arrendator 2020
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Anläggningsarrende 2020
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Bostadsarrende 2020
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2020
Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2020
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2020
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2020
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Jordbruksarrende 2020
+  Entreprenad
Allmänna bestämmelser ABS 18
Byggmötesprotokoll 2020
Entreprenadkontrakt ABS 18
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - fast pris
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - löpande räkning
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - fast pris
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - löpande räkning
Hantverkarformuläret 17
+  Fastighetsöverlåtelse
+  Fullmakt
Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2020
Fullmakt sälja fastighet - Begränsad 2020
Fullmakt sälja fastighet - Ej begränsad 2020
+  Köpekontrakt och köpebrev
Ansökan om förvärvstillstånd - juridisk person
Checklista fastighetsöverlåtelse 2020
Handpenningavtal 2020
Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2020
Köpekontrakt fastighet 2020
Köpekontrakt fastighet Engelsk 2020
Köpekontrakt och köpebrev (Fastighetsreglering) 2020
Köpekontrakt och köpebrev (Köp av hyresfastighet med lokal) 2020
Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2020
Transportköp 2020
+  Förvaltning
Ansökan om dödande av förkommet pantbrev 2020
Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev 2020
Checklista Service Level Agreement Fastighetsförvaltning 2020
Fullföljd av ansökan - förkommet pantbrev 2020
Förvaltningsavtal - Ekonomisk förvaltning 2020
Förvaltningsavtal - Teknisk förvaltning 2020
Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2020
+  Hyra - För hyresgäst
Ansökan till hyresvärd om uthyrning av lokal i andra hand 2020
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2020
Meddelande om pantsättning av hyresrätt (lokal) 2020
Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av hyresgäst) 2020
+  Hyra - För hyresvärd
Anmodan till hyresgäst att flytta 2020
Anmodan till hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2020
Anmodan till konkursbo - ställande av säkerhet 2020
Anmodan till make eller sambo att flytta 2020
Anmodan till medhyresgäst att avflytta 2020
Ansökan ang godkännande om avstående från besittningsskydd 2020
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2020
Ansökan till hyresnämnd gällande ändring av villkor 2020
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2020
Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2020
Borgensförbindelse - Bostad 2020
Checklista avstående från besittningsskydd - Bostad 2020
Hyresavtal - Lägenhet (Bostad) 2020
Hyresavtal - parkeringsplats 2020
Hyresavtal - Uthyrning av rum 2020
Meddelande om åtgärder enligt 12 kap 18 e § jordabalken 2020
Meddelande om ändring av hyra enligt 12 kap 54 a § jordabalken 2020
Meddelande om ändring av hyresvillkor enligt 12 kap 54 § jordabalken 2020
Meddelande till socialnämnd enligt 12 kap 44 § jordabalken 2020
PM Besittningsskydd - vad är det?
Processbeskrivning - Förverkande av lokalhyresavtal 2020
Stämningsansökan (utfående av deponerat belopp) Bostad 2020
Underrättelse till socialnämnd enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2020
Uppmaning till konkursbo - ställa lokal till förfogande 2020
Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra 2020
Uppsägning pga förverkande 2020
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2020
Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2020
Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2020
Överenskommelse om avstående från indirekt besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2020
+  Hyresavtal - Lokal
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2020
Ansökan om deponering av hyra - Lokal 2020
Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2020
Ansökan om medling av hyresgäst - Lokal 2020
Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2020
Borgensförbindelse - Lokal 2020
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2020
Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2020
Checklista avstående från besittningsskydd - Lokal 2020
Checklista flytt 2020
Fastighetsskatteklausul - Lokal 2020
Hyresavtal - Del av lokal 2020
Hyresavtal - Garageplats 2020
Hyresavtal - Lokal 2020
Hyresavtal - Lokal Engelsk 2020
Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2020
Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2020
Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2020
Hänskjutning till medling - Lokal 2020
Indexklausul - Lokal 2020
Kyla- och ventilationsklausul - Lokal 2020
Miljöklausul - Lokal 2020
PM Besittningsskydd - vad är det?
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2020
Stämningsansökan (Utfående av deponerat belopp) Lokal 2020
Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2020
Uppsägning för villkorsändring (Uppsägning av hyresvärd) 2020
Uppsägning pga obetald hyra (lokalhyresgäst) 2020
VA-klausul - Lokal 2020
+  Samäganderättsavtal
Ansökan om försäljning av samägd egendom 2020
Ansökan om god man för förvaltning av samägd egendom 2020
Yttrande - synnerliga skäl för anstånd 2020
+  Finans
+  Kreditgivning
Ansökan om betalningsföreläggande 2020
Avslag på kreditansökan 2020
Förfrågan om kund hos bank 2020
Godkännande av avbetalningsplan 2020
Uppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2020
+  Lån med avskiljbara teckningsoptioner
Bemyndigande för emission av avskiljbara teckningsoptioner 2020
Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Privat ej avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Publikt avstämningsbolag 2020
Riktad emission (kontant) - Publikt ej avstämningsbolag 2020
Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2020
Skuldebrev (löpande) - Avskiljbara teckningsoptioner 2020
+  Lån och säkerhet
+  Borgen
Avbrytande av preskription 2020
Enkel borgen av företag (Beloppsbegränsad) 2020
Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2020
Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2020
Enkel borgen av företag (Standard med efterborgen) 2020
Enkel borgen av företag (Standard) 2020
Enkel borgen av företag (Tidsbegränsad) 2020
Fyllnadsborgen av företag (Enkel borgen) 2020
Fyllnadsborgen av företag (Proprieborgen) 2020
Förfrågan om borgensmannabyte 2020
PM Borgensansvar
Proprieborgen av företag (Beloppsbegränsad) 2020
Proprieborgen av företag (Efterställd regressrätt) 2020
Proprieborgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2020
Proprieborgen av företag (Standard med efterborgen) 2020
Proprieborgen av företag (Standard) 2020
Proprieborgen av företag (Tidsbegränsad) 2020
Underborgen av företag (Enkel borgen) 2020
Underborgen av företag (Proprieborgen) 2020
+  Förlagslån
Enkelt skuldebrev för förlagslån 2020
Löpande skuldebrev för förlagslån 2020
Villkor för förlagslån (Enkelt) 2020
Villkor för förlagslån (Löpande) 2020
+  Kvitto
Kvitto ang betalning - Företag 2020
+  Låneavtal
Förfrågan om amorteringsuppskov 2020
Låneavtal - Avtal med anställd 2020
Låneavtal - Fast ränta (med säkerhet) 2020
Låneavtal - Fast ränta (med säkerhet) Engelsk 2020
Låneavtal - Rörlig ränta, referensränta 2020
Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2020
Låneavtal - Rörlig ränta, STIBOR 2020
+  Moderbolagsgarantier
Moderbolagsgaranti 2020
+  Pantsättning
BV 950 Ansökan inskrivningsärendeV20160608
Pantavtal - Fastighet (andrahandspantsättning) 2020
Pantavtal (Detaljerat) - Aktier 2020
Pantavtal (Detaljerat) - Fastighet 2020
Pantavtal (Detaljerat) - Fordringar 2020
Pantavtal (Detaljerat) - Lös egendom 2020
Pantavtal (Detaljerat) - Patent 2020
Pantavtal Detaljerat - Företagsinteckning 2020
Underrättelse om andrahandspantsättning 2020
Underrättelse till bolag om pant av aktier 2020
+  Skuldebrev
Ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2020
Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2020
Denuntiation - enkelt skuldebrev enkel fordran 2020
Enkelt skuldebrev 2020
Enkelt skuldebrev amorteringsplan 2020
Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen 2020
Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2020
Enkelt skuldebrev amorteringsplan pant 2020
Enkelt skuldebrev borgen 2020
Enkelt skuldebrev borgen pant 2020
Enkelt skuldebrev Engelsk 2020
Enkelt skuldebrev pant 2020
Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2020
Löpande skuldebrev 2020
Löpande skuldebrev amorteringsplan 2020
Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen 2020
Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2020
Löpande skuldebrev amorteringsplan pant 2020
Löpande skuldebrev borgen 2020
Löpande skuldebrev borgen pant 2020
Löpande skuldebrev pant 2020
PM Skuldebrev - vad är det?
Samtycke till gäldenärsbyte 2020
Överlåtelse av fordringar 2020
+  Stödbrev m.m.
Stödbrev av moderbolag (Generellt Letter of Comfort) 2020
Stödbrev av moderbolag (Letter of Comfort med vissa åtaganden) 2020
+  Optionsavtal
Option att köpa aktier 2020
Option att sälja aktier 2020
+  Policy
Finanspolicy 2020
+  Upptagande av kapitalandelslån
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2020
Villkor för kapitalandelslån 2020
+  Upptagande av vinstandelslån
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2020
Villkor för vinstandelslån 2020
+  Företagssäkerhet
Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2020
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2020
Checklista Inbrottslarm 2020
Checklista säkerhetsskyddslagen 2020
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2020
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2020
Dokumentation av säkerhetsprövningssamtal 2020
Lösenordspolicy 2020
Riskbedömning företag 2020
Samtalsunderlag säkerhetsprövningssamtal 2020
Säkerhetspolicy 2020
+  Försäljning och marknadsföring
+  Budgetering
Aktivitetsbidragsbudget 2020
Dagrapport säljaktiviteter 2020
Intäktsbudget produkt delmarknad 2020
Intäktsbudget tvåårig 2020
Marknadsföringsbudget tvåårig 2020
Målformulär 2020
Nyckelkundsplan 2020
Periodförsäljning för säljare 2020
Referenstagning 2020
Säljarens mål budget resultat 2020
Säljprognos 2020
Tolv månaders försäljning 2020
Veckobudget över säljaktiviteter 2020
Veckorapport säljaktiviteter 2020
+  Internet
Allmänna bestämmelser för webbplats 2020
Checklista - Cookies 2020
Checklista sökmotoroptimering 2020
Cookies 2020
Personuppgifter webbplats 2020
PM Regler för marknadsföring och tävlingar i sociala medier
Policy sociala medier 2020
Policy sociala medier Engelsk 2020
+  Marknadsföring och E-postmarknadsföring
Checklista - Juridik och marknadsföring 2020
Checklista e-postmarknadsföring 2020
+  Mässa
Checklista inför workshop eller event 2020
Checklista kostnadskontroll mässa 2020
Checklista mässdeltagande 2020
Checklista mässmonterarbete 2020
Mässbudget 2020
Mässchema 2020
Mässplan 2020
+  Planering
Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2020
Checklista kursupphandling 2020
Checklista marknadsundersökning 2020
Checklista utformning och analys av marknadsundersökning 2020
GANTT-schema 18 månader 2020
GANTT-schema 26 veckor 2020
Kommunikationsplan 2020
Konkurrentanalys konkurrensmedel 2020
Köpbeteenden per målgrupp 2020
Marknadsplan 2020
Padlock 2020
Produkt- marknadsmatris 2020
Produktegenskapsjämförelse 2020
+  Pressmeddelanden
Checklista pressmeddelanden 2020
PR-avtal 2020
Pressmeddelandeexempel 2020
Sändlista pressmeddelanden 2020
+  Prissättning
Prissättning utifrån påläggskrav 2020
Prissättning utifrån vinstmarginalkrav 2020
Rabattavtal 2020
+  Provisionssystem
Provisionsavtal 2020
Provisionsberäkning A 2020
+  Reklam och tryck
Avtal om framtagande av förslag till trycksak 2020
Ramavtal med reklambyrå 2020
+  Socialt ansvarstagande och sponsring
Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2020
Checklista sponsoravtal 2020
CSR-policy 2020
Policy stöd ideella organisationer 2020
Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2020
Sponsoravtal (Arenasponsring) 2020
Sponsoravtal (Dräktsponsring) 2020
Sponsoravtal (Lag- och arenasponsring) 2020
Sponsoravtal 2020
+  Telefonförsäljning
Bekräftelse anbud telefonförsäljning 2020
Bekräftelse ingånget avtal vid telefonförsäljning 2020
Checklista - Regler vid telefonförsäljning 2020
+  Utvärdering
PM Säljhinder - vad är det?
Utvärdera din säljkår 2020
+  Handböcker
Arbetsmiljöhandbok 2020
Brandskyddshandbok 2020
Ekonomihandbok 2020
GDPR-handbok 2020
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2020
Hygienhandbok 2020
Kvalitetshandbok 2020
Personalhandbok 2020
Personalhandbok Engelsk 2020
Styrelsehandbok 2020
+  Hållbarhet
Checklista - Väsentlighetsanalys 2020
CSR-policy 2020
Hållbarhetsnyckeltal 2020
Hållbarhetspolicy 2020
Hållbarhetspolicy Engelsk 2020
Hållbarhetsramverk 2020
Intressentanalys 2020
Intressentkarta 2020
Policy mot givande och tagande av muta 2020
Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2020
Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2020
Sammanställning Intressentdialog 2020
+  Informationssäkerhet
+  Förberedande analys
Arbetsbeskrivning samordnare av informationssäkerhet 2020
Bedömning av risker - informationstillgångar 2020
Checklista - skydd mot nätfiske (phising) 2020
Checklista hotbildsanalys 2020
Checklista informationssäkerhet 2020
Checklista ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2020
Checklista skydda dina konton 2020
Hotbildsanalys 2020
Hotbildskatalog Informationssäkerhet 2020
IT-säkerhet - Rekommendationer för mindre företag 2020
Processbeskrivning operativ risk 2020
Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2020
Självskattning cybersäkerhet 2020
Självskattning informationssäkerhet 2020
Årshjul informationssäkerhet 2020
Åtgärdsplan risker 2020
+  Incidenthantering
Checklista incidenthantering informationssäkerhet 2020
Checklista incidenthantering vid cyberattack 2020
Checklista lönsam säkerhetsinvestering 2020
Checklista stödsamtal kris 2020
Handlingsplan risker informationstillgångar 2020
Incidentrapport informationssäkerhet 2020
Kontrollprotokoll - åtgärder - informationssäkerhet 2020
Loggbok inträffade incidenter kris 2020
+  Kontinuitetsplanering
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2020
Checklista krisledningsövning säkerhet 2020
Checklista scenarioövning kris 2020
Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion 2020
Delegeringshandling sammankallande krisledning 2020
Kontaktlista krisorganisation 2020
Kontinuitetsplan övergripande 2020
Loggbok inträffade incidenter kris 2020
Mobiliseringskort krisledning 2020
Scenarioövning säkerhet 2020
Schema krisledningsövning säkerhet 2020
Schema scenarioövning säkerhet 2020
+  Policy
Checklista informationssäkerhetspolicy 2020
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2020
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2020
Informationssäkerhetspolicy enkel 2020
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2020
Klassificeringspolicy 2020
Ordlista informationssäkerhet 2020
Policy för användning av nätverkstjänster 2020
Policy för mobil databehandling 2020
Policy för säkerhetskopiering av data 2020
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2020
Policy om fjärranslutning 2020
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2020
Policy om krypteringsåtgärder 2020
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2020
Policy om åtkomstkontroll 2020
Säkerhetspolicy 2020
+  Konflikthantering
Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag 2020
Policy för konflikthantering 2020
Samtalsunderlag konflikthantering 2020
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2020
+  Krishantering
+  Förberedelse
Anhöriglista medarbetare 2020
Checklista pandemiplanering 2020
Handlingsplan krisintervention 2020
Ordlista krishantering 2020
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2020
+  Insatser
Checklista arbetsplatsolycka 2020
Checklista debriefing traumatisk incident 2020
Checklista defusing traumatisk incident 2020
Checklista dödsfall anställd 2020
Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2020
Checklista information katastrof traumatisk incident 2020
Checklista information kris traumatisk incident 2020
Checklista krisinterventionsmetoder 2020
Checklista krisstöd upp till ett år 2020
Checklista mänskliga reaktioner traumatisk incident 2020
Loggbok inträffade incidenter kris 2020
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2020
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2020
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2020
+  Krisstödsorganisation
Avtal deltagare krisstödsorganisation 2020
Checklista skapa intern krisstödsorganisation 2020
Kontaktlista akut händelse 2020
Kontaktlista krisstödsorganisation 2020
+  Policy
Krispolicy 2020
Policy för kontakt med media 2020
Policy mot hot och våld 2020
+  Kvalitetssäkring
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 2020
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 2020
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2020
Checklista certifiering ISO 9001 2020
Checklista ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2020
Checklista ledningssystem vårdgivare 2020
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2020
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2020
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2020
Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2020
Kvalitetshandbok 2020
Kvalitetspolicy 2020
Kvalitetspolicy Engelsk 2020
Leverantörsutvärdering 2020
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001 2020
PM Ledningssystem - vad är det?
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2020
Protokoll för miljörisker, miljöaspekter och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2020
Protokoll ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001 2020
+  Ledarskap
+  Coaching och mental träning
Checklista för coacher - mötet med klienten 2020
Coachingplan 2020
Formel för självförtroende 2020
Formel för självkänsla 2020
Frågeformulär - förstå varför du vill nå dina mål 2020
Frågeformulär - identifiera dina mål 2020
Frågeformulär - identifiera dina styrkor 2020
Frågeformulär för coach 2020
Förberedelseunderlag inför upprättande av coachingplan 2020
Livshjul för bättre balans 2020
Policy för coaching 2020
Självutvärdering efter coaching 2020
Underlag - brainstorming för måluppfyllelse 2020
Överenskommelse om coaching 2020
+  Förhandling
PM Att hantera en tvist
PM Att undvika tvist
PM Förlikning - vad är det?
PM Medling - vad är det?
+  Förtroende
Förtroendematris 2020
+  Kommunikation
Att ge och ta emot återkoppling 2020
Checklista - trovärdighet i kommunikation 2020
Checklista feedback 2020
Formel för konstruktiv kommunikation 2020
Kommunikationsplan 2020
Kommunikationspolicy 2020
PM Tre steg till ett konstruktivt samarbete
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2020
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2020
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2020
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2020
Samtalsunderlag förberedande medlingssamtal 2020
Samtalsunderlag konflikthantering 2020
Samtalsunderlag kränkande särbehandling 2020
Samtalsunderlag lönesamtal 2020
Samtalsunderlag medlingssamtal 2020
Samtalsunderlag motivationssamtal 2020
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2020
Samtalsunderlag utvecklingssamtal - förenklad 2020
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2020
+  Ledningsgrupp
Agenda ledningsgruppsmöte 2020
Arbetsordning och instruktion ledningsgrupp 2020
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2020
Checklista beslutsprocess för affärscase 2020
Checklista bli en bra chef 2020
Checklista föredragandens arbetsordning 2020
Checklista ledarskap på distans 2020
Checklista ordförandens arbetsordning 2020
Diskussionsunderlag för effektiva möten 2020
Frågeformulär - ledningsgruppens roll 2020
Frågeformulär - ledningsgruppens strukturella arbete 2020
Förteckning - managementprinciper 2020
Karta över verksamhetsförmågor 2020
Mötesagenda med beslutsprotokoll 2020
Utvärdering - lägesbild av ledningens arbete 2020
Utvärdering av ledningens samspel 2020
Utvärdering av ledningens strukturella arbete 2020
Utvärdering och diskussionsunderlag - möteseffektivitet 2020
Översikt ledningsgruppens arbetsformer 2020
+  Motivation
Checklista 5-stegs målprocess 2020
Checklista för ökad effektivitet 2020
Checklista motivationsarbete 2020
Förberedande kallelse motivationssamtal 2020
Inventering brist på motivation 2020
Motivationstest 2020
Plan för förbättring av arbetsprestation 2020
PM Motiverande samtal - ett redskap för förändring
PM Personlighet och attityd
Samtalsunderlag motivationssamtal 2020
Syfte Vision Mål 2020
Översikt - sanningar om högpresterande medarbetare 2020
+  Reflektion
Reflektionsunderlag debriefing 2020
+  Resiliens
Självskattning bygga personlig resiliens 2020
+  Självkänsla
Självskattning - Utvärdera din självkänsla 2020
+  Teamarbete
Checklista ledarskap under förändring 2020
Checklista probleminventering som påverkar ditt team 2020
Förteckning - Ansvarsområden i team 2020
Förteckning - framgångsfaktorer för team 2020
Måluppföljning team 2020
Mötesanteckningar team 2020
Reflektionsverktyg 2020
Självskattning - relationer i teamet 2020
+  Miljö
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 2020
Checklista miljöutredning 2020
Delegeringshandling yttre miljö 2020
Förteckning över kemiska produkter 2020
Miljöhandlingsplan 2020
Miljöpolicy 2020
Miljöpolicy Engelsk 2020
Miljöredovisning 2020
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 2020
PM Egenkontroll enligt miljöbalken
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2020
Returneringshandling yttre miljö 2020
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 2020
+  Offert, order och fakturering
+  Fakturering
Checklista - hantering av bluffakturor 2020
Faktura i set om 25 2020
Faktura ROT och RUT 2020
Kreditfaktura 2020
+  Krav
Betalningspåminnelse nr 1 2020
Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2020
Betalningspåminnelse nr 2 2020
Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2020
Dröjsmålsränteberäkning 2020
Inkassokravbrev 2020
Inkassokravbrev Engelsk 2020
Inkassokrävaren 2020
+  Offert
Allmänna leveransvillkor 2020
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2020
Checklista acceptjuridik 2020
Checklista offertjuridik 2020
Offert för redovisningstjänster 2020
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2020
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2020
Offert med leveransdetaljer 20 artikelrader 2020
Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2020
Offert tjänst 2020
Offertförfrågan 2020
Produkter och priser 2020
Sanningsförsäkran 2020
+  Order
Följesedel 2020
Följesedel Engelsk 2020
Orderbekräftelse 2020
Orderbekräftelse Engelsk 2020
Rekvisitionsorder 2020
+  Personal
+  Anställning - upphörande
+  Anställning till 68 år
Skriftligt besked att lämna anställning - 68 år 2020
+  Arbetsbrist
Checklista för turordningslista 2020
Checklista inför uppsägningssamtal 2020
Checklista omplacering 2020
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2020
Checklista uppsägningssamtal 2020
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2020
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2020
Information till facklig organisation om planerad uppsägning pga arbetsbrist 2020
Kallelse till facklig organisation om förhandling 2020
MBL- protokoll fört vid förhandling 2020
Omplaceringserbjudande 2020
Omplaceringsutredning 2020
Processbeskrivning vid arbetsbrist 2020
Protokoll - Facklig förhandling arbetsbrist 2020
Turordningslista vid arbetsbrist 2020
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2020
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2020
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning Engelsk 2020
+  Avskedande
Besked om avskedande 2020
Checklista för avskedande, med kollektivavtal 2020
Checklista för avskedande, utan kollektivavtal 2020
Processbeskrivning – Anställnings upphörande - Avskedande 2020
Underrättelse till anställd om avsked 2020
Varning till anställd 2020
+  Betyg och intyg
Anställningsintyg 2020
Anställningsintyg Engelsk 2020
Arbetsgivarintyg
Arbetsintyg för företagare
Komplettering till Arbetsgivarintyg
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2020
Nyckelkvittens 2020
Praktikintyg 2020
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2020
Tjänstgöringsbetyg neutral ton Engelsk 2020
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2020
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2020
Tjänstgöringsintyg 2020
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2020
+  Frivillig överenskommelse
Avgångsavtal 2020
Besked om pensionsavgång 2020
Checklista för frivillig överenskommelse 2020
Checklista inför en anställnings upphörande 2020
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2020
Uppsägning - anställds egen 2020
Ömsesidig avslutning av anställningsförhållande 2020
Överenskommelse i samband med anställning upphör 2020
+  Företrädesrätt
Checklista företrädesrätt återanställning 2020
+  Personliga förhållanden
Checklista omplacering 2020
Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2020
Checklista uppsägning pga personl förhållanden UKA 2020
Omplaceringserbjudande 2020
Omplaceringsutredning 2020
PM Ofrivillig misskötsel
Processbeskrivning – Anställning upphörande – Personliga förhållanden 2020
Underrättelse uppsägning personliga skäl 2020
Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden 2020
+  Provanställning
Besked om provanställnings upphörande 2020
+  Referenser
Referens avseende fd anställd dålig 2020
Referens avseende fd anställd god 2020
Referens avseende fd anställd neutral 2020
+  Sjukersättning
Besked om anställnings upphörande pga hel sjukersättning 2020
+  Svåra samtal
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2020
+  Tidsbegränsad anställning
Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande 2020
Checklista tidsbegränsad anställnings upphörande 2020
+  Varsel
Varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande 2020
Varsel till facklig organisation om tidsbegränsad anställnings upphörande 2020
Varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd 2020
Varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd pga personliga förhållanden 2020
+  Anställningsavtal
Anmälan om bisyssla 2020
Anställningsavtal allmän visstid Engelsk 2020
Anställningsavtal allmän visstidsanställning 2020
Anställningsavtal allmänt 2020
Anställningsavtal allmänt Engelsk 2020
Anställningsavtal arbetstagare fyllda 67 år 2020
Anställningsavtal bilaga bonus 2020
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2020
Anställningsavtal bilaga sekretess 2020
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2020
Anställningsavtal korta visstidsanställningar med timlön 2020
Anställningsavtal provanställning 2020
Anställningsavtal säsongsarbete 2020
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2020
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2020
Anställningsavtal verkställande direktör 2020
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2020
Anställningsavtal vikariat 2020
Anställningsbevis 2020
Anställningsintyg 2020
Anställningsintyg Engelsk 2020
Avtal om extraordinär utbildning 2020
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2020
Bekräftelse om tillsvidareanställning 2020
Checklista anställningsavtal 2020
Praktikavtal 2020
Överenskommelse om distansarbete 2020
+  Arbetsbeskrivningar
Arbetsbeskrivning - webbansvarig 2020
Arbetsbeskrivning ansvarig administration 2020
Arbetsbeskrivning ansvarig kundsupport 2020
Arbetsbeskrivning ansvarig marknadsföring 2020
Arbetsbeskrivning arbetsledare linjen 2020
Arbetsbeskrivning avdelningschef 2020
Arbetsbeskrivning controller 2020
Arbetsbeskrivning Dataskyddsombud 2020
Arbetsbeskrivning ekonomiassistent 2020
Arbetsbeskrivning ekonomichef (ekonomiansvarig) 2020
Arbetsbeskrivning försäljningschef 2020
Arbetsbeskrivning grundskolechef 2020
Arbetsbeskrivning inköpare 2020
Arbetsbeskrivning innesäljare 2020
Arbetsbeskrivning IT-ansvarig 2020
Arbetsbeskrivning IT-konsult 2020
Arbetsbeskrivning kommunikatör 2020
Arbetsbeskrivning kontorsansvarig 2020
Arbetsbeskrivning lagerarbetare 2020
Arbetsbeskrivning logistikansvarig 2020
Arbetsbeskrivning löneadministratör 2020
Arbetsbeskrivning medarbetare linjen 2020
Arbetsbeskrivning miljö- och kvalitetsansvarig 2020
Arbetsbeskrivning personalansvarig 2020
Arbetsbeskrivning produktionstekniker 2020
Arbetsbeskrivning programmerare-utvecklare 2020
Arbetsbeskrivning projektledare 2020
Arbetsbeskrivning receptionist 2020
Arbetsbeskrivning redovisningsekonom 2020
Arbetsbeskrivning rektor förskola 2020
Arbetsbeskrivning rektor grundskola 2020
Arbetsbeskrivning samordnare av informationssäkerhet 2020
Arbetsbeskrivning servicetekniker 2020
Arbetsbeskrivning systemkonsult 2020
Arbetsbeskrivning utesäljare 2020
Arbetsbeskrivning vaktmästare 2020
VD-instruktion 2020
+  Arbetsmiljö
Arbetsmiljöhandbok 2020
Arbetsmiljöplan 2020
Arbetsmiljöpolicy 2020
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2020
Behandlingsöverenskommelse rehab 2020
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2020
Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2020
Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2020
Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2020
Checklista arbetsplatsolycka 2020
Checklista bildskärmsarbete 2020
Checklista dödsfall anställd 2020
Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2020
Checklista skyddsombud 2020
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
Delegeringshandling arbetsmiljö 2020
Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2020
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2020
Måldokument arbetsmiljö 2020
Personalenkät 2020
Policy för undvikande av störningar i kontorslandskap 2020
Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2020
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2020
Rapportering av olycksfall och tillbud 2020
Returneringshandling arbetsmiljö 2020
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2020
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 2020
Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker 2020
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2020
Skyddsombudspolicy 2020
Trafiksäkerhetspolicy 2020
Årshjul Arbetsmiljö 2020
Översikt arbetsmiljö 2020
+  Arbetsplatsträffar
Dagordning arbetsplatsträff 2020
Kallelse arbetsplatsträff 2020
Policy arbetsplatsträffar 2020
Protokoll arbetsplatsträff 2020
+  Bemanningsplanering
Arbetstidsschema 2020
Bemanningsschema 4 veckor 2020
Dagsschema 1 tim 1 arbetsvecka 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 1 kalendervecka 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 2 arbetsveckor 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 2 kalenderveckor 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 4 arbetsveckor 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 4 kalenderveckor 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 7 dagar 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 8 arbetsveckor 1 objekt 2020
Dagsschema 1 tim 8 kalenderveckor 1 objekt 2020
Dagsschema 10 objekt 1 arbetsvecka 2020
Dagsschema 10 objekt 1 kalendervecka 2020
Dagsschema 10 objekt 2 arbetsveckor 2020
Dagsschema 10 objekt 2 kalenderveckor 2020
Dagsschema 10 objekt 4 arbetsveckor 2020
Dagsschema 10 objekt 4 kalenderveckor 2020
Dagsschema 10 objekt 7 dagar 2020
Dagsschema 10 objekt 8 arbetsveckor 2020
Dagsschema 10 objekt 8 kalenderveckor 2020
Dagsschema 20 objekt 8 kalenderveckor 2020
Policy för arbetstid 2020
Policy för arbetstid Engelsk 2020
+  Bevakning
Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2020
Checklista kamerabevakning och tillstånd 2020
Checklista kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2020
Policy för GPS-användning 2020
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
+  Bilförmån
Administration förmånsbil 2020
Ansökan om förmånsbil 2020
Avtal om förmånsbil 2020
Förmånsbilspolicy 2020
Förmånsbilspolicy Engelsk 2020
+  Budgetering och kalkylering
Nyckeltalsrapport HR 2020
Personalkostnadsbudget tvåårig 2020
+  Diskriminering
Checklista bristande tillgänglighet 2020
Checklista förebygg diskriminering inom utbildningsområdet 2020
Checklista förebygga sexuella trakasserier 2020
Checklista lönekartläggning 2020
Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2020
Checklista undvika diskriminering 2020
Dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering 2020
Lönekartläggning 2020
Policy mot diskriminering 2020
Policy mot trakasserier 2020
Policy mot trakasserier Engelsk 2020
Processbeskrivning - Lönekartläggning 2020
Processbeskrivning sexuella trakasserier 2020
Tillgänglighetspolicy 2020
+  Distansarbete
Checklista tio ordningsregler för distansarbete 2020
+  Friskvård och hälsa
Balanspolicy 2020
Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet 2020
Checklista corona och arbetsgivares ansvar 2020
Checklista förbättra ditt immunförsvar 2020
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2020
Checklista förhindra smittspridning 2020
Checklista smittrisker och hygien 2020
Checklista återgång till arbetsplatsen efter coronapandemin 2020
Friskvård - Handlingsplan 2020
Friskvårdspolicy 2020
Friskvårdspolicy Engelsk 2020
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2020
Förstadagsintyg 2020
Handlingsplan när en anställd testar positivt för COVID-19 2020
Hygienhandbok 2020
PM - Förbättra ditt immunförsvar
PM - medveten andning och coronavirus
PM - Mental hälsa i kristider
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2020
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2020
Policy förhindrande av smitta 2020
Riskbedömning - coronavirus 2020
+  Förslagsverksamhet
Policy för förslagsverksamhet 2020
+  Förtroendeuppdrag
Intyg - ersättning för förlorad arbetsinkomst 2020
+  Föräldraledighet
Bekräftelse av föräldraledighet (Förkortad arbetstid) 2020
Bekräftelse av hel föräldraledighet 2020
Ledighetspolicy 2020
Plan inför föräldraledighet 2020
+  Hot och våld
Checklista pågående dödligt våld 2020
Checklista undvika hot och våld 2020
Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2020
Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2020
Kontrollrapport för åtgärdade arbetsmiljörisker 2020
Listning av arbetsmiljörisker 2020
Policy mot hot och våld 2020
Sammanställning av riskbedömning, risknivåer och åtgärder 2020
Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2020
Tillbudsrapport vid telefonhot 2020
+  Introduktion av nyanställd
Arbetstidsschema 2020
Checklista introduktion nyanställd 2020
Checklista pressmeddelanden 2020
Introduktionsprogram medarbetare 2020
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2020
Nyckelkvittens 2020
Personalinformation nyanställd 2020
Pressmeddelandeexempel 2020
Sändlista pressmeddelanden 2020
Välkomstbrev nyanställd 2020
+  Jämställdhetsarbete
Checklista jämställdhetsarbete 2020
Checklista lönekartläggning 2020
Checklista skriftlig dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 2020
Checklista undvika diskriminering 2020
Dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering 2020
Handlingsplan projekt 2020
Jämställdhetspolicy 2020
Jämställdhetspolicy Engelsk 2020
Lönekartläggning 2020
Processbeskrivning - Lönekartläggning 2020
+  Kommunikation
Att ge och ta emot återkoppling 2020
Checklista feedback 2020
Kommunikationsplan 2020
Kommunikationspolicy 2020
PM Tre steg till ett konstruktivt samarbete
+  Konferens
Checklista kursupphandling 2020
Deltagarförteckning konferens 2020
Intern utvärdering av utbildning och fortbildning 2020
Konferensprogram 2020
+  Konkurrens
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2020
Checklista - Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden 2020
PM Konkurrensklausuler och värvningsklausuler
+  Kränkande särbehandling
Handlingsplan mot kränkande särbehandling 2020
Incidentrapport om kränkande särbehandling 2020
Policy mot kränkande särbehandling 2020
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2020
Samtalsunderlag konflikthantering 2020
Samtalsunderlag kränkande särbehandling 2020
Uppföljningssamtal kränkande särbehandling 2020
+  Löne- och ersättningsadministration
Avtal om direktpension 2020
Begäran om löneväxling pension 2020
Besked om ny lön 2020
Bilersättningsräkning 2020
Bilersättningsräkning detaljerad 2020
Kombinerad rese- och utläggsräkning 2020
Kvittningsmedgivande - Anställd 2020
Körjournal tjänstebil 12 mån - förenklad 2020
Körjournal tjänstebil 12 mån 2020
Lönespecifikation tolv perioder 2020
Löneutbetalningsschema månadsvis 2020
Löneväxlingsavtal 2020
Meddelande om lönekorrigering – förskottslön 2020
SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
Socialavgiftsavtal 2020
Styrelsearvodesberäkning 2020
Traktamentsräkning 2020
Utläggsräkning 2020
+  Lönesättning och lönesamtal
Avtal om tillfällig lönesänkning 2020
Checklista lönekartläggning 2020
Checklista lönepolicy 2020
Checklista lönesamtal 2020
Checklista lönesättning 2020
Inbjudan lönesamtal 2020
Individuell handlingsplan 2020
Lönekartläggning 2020
Lönepolicy 2020
Lönerevisionsunderlag 2020
Medarbetar- och lönekriterier 2020
Samtalsunderlag lönesamtal 2020
+  Medarbetarbrott
Checklista förebygga oegentligheter 2020
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2020
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
Checklista samtal utredning oegentligheter 2020
Checklista utreda oegentligheter 2020
Handlingsplan visselblåsarfunktion 2020
Larmrapport visselblåsning 2020
Ordlista medarbetarbrott 2020
PM Visselblåsning
Policy mot penningtvätt 2020
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2020
Visselblåsarpolicy 2020
+  Medarbetarinformation
Anhöriglista medarbetare 2020
Kompetensmatris 2020
Personalregister 2020
+  Missbruk
Alkohol- och drogpolicy 2020
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2020
Begäran om samtycke alkoholtest 2020
Behandlingsöverenskommelse rehab 2020
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Handlingsplan för alkohol- och drogfrågor 2020
Policy för drogtester och registerutdrag 2020
+  Motivation
Checklista 5-stegs målprocess 2020
Checklista motivationsarbete 2020
Förberedande kallelse motivationssamtal 2020
Inventering brist på motivation 2020
Motivationstest 2020
Plan för förbättring av arbetsprestation 2020
PM Motiverande samtal - ett redskap för förändring
PM Personlighet och attityd
Samtalsunderlag motivationssamtal 2020
Syfte Vision Mål 2020
Översikt över Sandlers försäljningsmetodik 2020
+  Organisatorisk och social arbetsmiljö
+  Arbetsbelastning
Checklista förebygga stress 2020
Checklista hantera uppkommen stress 2020
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2020
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2020
Enkät stressfaktorer 2020
Enkät stressymtom 2020
Klagomålshanterare 2020
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2020
Stresskala 2020
Stresspolicy 2020
+  Arbetstid
Arbetstidsschema 2020
Policy för arbetstid 2020
Policy för arbetstid Engelsk 2020
Policy för tillgänglighet 2020
Policy för återhämtning 2020
+  Föreskrifter
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
Processbeskrivning organisatorisk och social arbetsmiljö 2020
Vägledning till Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
+  Kränkande särbehandling
Frågeunderlag - bedömning av konfliktrisk i ett företag 2020
Handlingsplan mot kränkande särbehandling 2020
Incidentrapport om kränkande särbehandling 2020
Policy för konflikthantering 2020
Policy mot kränkande särbehandling 2020
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2020
Samtalsunderlag konflikthantering 2020
Samtalsunderlag kränkande särbehandling 2020
Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2020
Uppföljningssamtal kränkande särbehandling 2020
+  Mål
Dagordning arbetsplatsträff 2020
Kallelse arbetsplatsträff 2020
Måldokument arbetsmiljö 2020
Policy arbetsplatsträffar 2020
Protokoll arbetsplatsträff 2020
+  Pension
Avtal om direktpension 2020
Begäran om löneväxling pension 2020
Besked om pensionsavgång 2020
Checklista pensionspolicy 2020
Löneväxlingsavtal 2020
Löneväxlingspolicy 2020
Pensionspolicy 2020
+  Permittering
Avtal om korttidspermittering 2020
Besked om permittering 2020
Checklista korttidspermittering 2020
+  Personalhandbok
Personalhandbok 2020
Personalhandbok Engelsk 2020
+  Personaluthyrning
Avtal om personaluthyrning 2020
+  Policydokument
Alkohol- och drogpolicy 2020
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2020
Arbetsmiljöpolicy 2020
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2020
Balanspolicy 2020
Bemötandepolicy 2020
Brandskyddspolicy 2020
Brandskyddspolicy Engelsk 2020
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2020
Checklista informationssäkerhetspolicy 2020
Checklista lönepolicy 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
Checklista pensionspolicy 2020
CSR-policy 2020
Ersättningspolicy - ledande befattningshavare 2020
Finanspolicy 2020
Friskvårdspolicy 2020
Friskvårdspolicy Engelsk 2020
Förmånsbilspolicy 2020
Förmånsbilspolicy Engelsk 2020
Hållbarhetspolicy 2020
Hållbarhetspolicy Engelsk 2020
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2020
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2020
Informationssäkerhetspolicy enkel 2020
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2020
Inköpspolicy 2020
IT-policy 2020
IT-policy Engelsk 2020
Jämställdhetspolicy 2020
Jämställdhetspolicy Engelsk 2020
Klagomålspolicy 2020
Klassificeringspolicy 2020
Klädpolicy 2020
Kommunikationspolicy 2020
Kompetensutvecklingspolicy 2020
Kreditpolicy 2020
Kreditpolicy Engelsk 2020
Krispolicy 2020
Kvalitetspolicy 2020
Kvalitetspolicy Engelsk 2020
Ledighetspolicy 2020
Lönepolicy 2020
Löneväxlingspolicy 2020
Lösenordspolicy 2020
Miljöpolicy 2020
Miljöpolicy Engelsk 2020
Mobiltelefonpolicy 2020
Mobiltelefonpolicy Engelsk 2020
Mångfaldspolicy 2020
Mötespolicy 2020
Neutralitetspolicy 2020
Pensionspolicy 2020
Personalbilspolicy 2020
Policy arbetsplatsträffar 2020
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2020
Policy avseende uppfinning 2020
Policy för affärsetiska principer 2020
Policy för användning av nätverkstjänster 2020
Policy för arbetstid 2020
Policy för arbetstid Engelsk 2020
Policy för arkivering 2020
Policy för behandling av personuppgifter 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2020
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2020
Policy för bisyssla 2020
Policy för bärbara datorer 2020
Policy för coaching 2020
Policy för distansarbete 2020
Policy för drogtester och registerutdrag 2020
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2020
Policy för e-posthantering 2020
Policy för e-posthantering Engelsk 2020
Policy för förslagsverksamhet 2020
Policy för GPS-användning 2020
Policy för hantering av företagets egendom 2020
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2020
Policy för konflikthantering 2020
Policy för kontakt med media 2020
Policy för kreditkort 2020
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2020
Policy för mobil databehandling 2020
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2020
Policy för terminalglasögon 2020
Policy för testanvändning 2020
Policy för tillgänglighet 2020
Policy för undvikande av störningar i kontorslandskap 2020
Policy för återhämtning 2020
Policy första hjälpen och krisstöd 2020
Policy inhyrd personal 2020
Policy mot diskriminering 2020
Policy mot givande och tagande av muta 2020
Policy mot hot och våld 2020
Policy mot kränkande särbehandling 2020
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2020
Policy mot penningtvätt 2020
Policy mot trakasserier 2020
Policy mot trakasserier Engelsk 2020
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2020
Policy om fjärranslutning 2020
Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2020
Policy om krypteringsåtgärder 2020
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2020
Policy om åtkomstkontroll 2020
Policy sociala medier 2020
Policy sociala medier Engelsk 2020
Policy stöd ideella organisationer 2020
Presentationspolicy 2020
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2020
Rehabiliteringspolicy 2020
Rekryteringspolicy 2020
Representationspolicy 2020
Representationspolicy Engelsk 2020
Resepolicy 2020
Reseräkningspolicy 2020
Semesterpolicy 2020
Sjukdomspolicy 2020
Skyddsombudspolicy 2020
Stresspolicy 2020
Säkerhetspolicy 2020
Tillgänglighetspolicy 2020
Tjänstebilspolicy 2020
Tobakspolicy 2020
Trafiksäkerhetspolicy 2020
Traktamentspolicy 2020
Uppförandepolicy 2020
Uppvaktningspolicy 2020
Visselblåsarpolicy 2020
+  Praktik
Praktikantplan 2020
Praktikavtal 2020
Praktikintyg 2020
+  Psykisk ohälsa
Checklista Förebygg ensamhet 2020
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2020
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2020
PM Evidensbaserad stresshantering
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2020
Policy för återhämtning 2020
Signallistor – Personlighetsstörningar 2020
Självskattning av mental trötthet 2020
+  Pärmar för HR
Pärm - för företagets löner 2020
Pärm - för lönespecifikationer 2020
Pärm - för personalförsäkringar 2020
Pärm 1 t.o.m. 10 2020
Pärm 1 t.o.m. 12 2020
Pärm 1 t.o.m. 15 2020
Pärm 1 t.o.m. 20 2020
Pärm 1 t.o.m. 31 2020
Pärm 1 t.o.m. 5 2020
Pärm 1 t.o.m. 52 2020
Pärm A t.o.m. Ö 2020
Pärm januari t.o.m. december 2020
Pärmetiketter - halvrygg 2020
Pärmetiketter - helrygg 2020
+  Rehabilitering
Behandlingsöverenskommelse rehab 2020
Checklista Rehabilitering 2020
Processbeskrivning - Rehabilitering 2020
Rehabdokumentation 2020
Rehabiliteringsplan 2020
+  Rekrytering
Rekryteringsbudget 2020
Rekryteringspolicy 2020
Anställningsintervjufrågor 2020
Begäran om samtycke referens 2020
Bekräftelse anställningserbjudande 2020
Bekräftelse erhållen platsansökan 2020
Besked till platssökande negativt 2020
Besked till platssökande om försening 2020
Checklista – Anställa högre chef eller VD 2020
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2020
Checklista anställningsintervju 2020
Checklista kravprofil 2020
Checklista referenstagning 2020
Checklista rekrytering 2020
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2020
CV-mall 2020
Enkät attraktionskraft arbetsgivare 2020
Enkät rekryteringsförmåga 2020
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2020
Hälsodeklaration 2020
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2020
Kandidatbedömning 2020
Kandidatlista 2020
KBI-frågor – Personlig kompetens 2020
Kravprofil 2020
Lathund känsliga intervjufrågor 2020
Platsannonsmanus 2020
PM Den kompetensbaserade intervjun
PM Evidensbaserad rekrytering
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för testanvändning 2020
Referensfrågor 2020
Tidsåtgång rekrytering 2020
+  Semester
Kvittningsmedgivande förskottssemester 2020
Ledighetsansökan 2020
Packlista för semestern 2020
Semesterplanering 2020
Semesterpolicy 2020
+  Sjukfrånvaro
Behandlingsöverenskommelse rehab 2020
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Förstadagsintyg 2020
PM Karensavdrag - vad är det?
Sjukdomsförsäkran 2020
Sjukdomspolicy 2020
+  Stress
Checklista förebygga stress 2020
Checklista hantera uppkommen stress 2020
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2020
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2020
Enkät stressfaktorer 2020
Enkät stressymtom 2020
PM Andas bättre - Må bättre
PM Det medvetna andetaget
PM Evidensbaserad stresshantering
Processbeskrivning stresshantering 2020
Stresskala 2020
Stresspolicy 2020
Översikt - kroppens reaktioner på stress 2020
+  Tidredovisning
Arbetstidsschema 2020
Tidrapport 00 alla månader 2020
Tidrapport 01 januari 2020
Tidrapport 02 februari 2020
Tidrapport 03 mars 2020
Tidrapport 04 april 2020
Tidrapport 05 maj 2020
Tidrapport 06 juni 2020
Tidrapport 07 juli 2020
Tidrapport 08 augusti 2020
Tidrapport 09 september 2020
Tidrapport 10 oktober 2020
Tidrapport 11 november 2020
Tidrapport 12 december 2020
+  Tjänstledighet
Ledighetsansökan 2020
Ledighetspolicy 2020
Tjänstledighetsansökan 2020
+  Utvecklingssamtal
Att ge och ta emot återkoppling 2020
Att sätta mål 2020
Checklista feedback 2020
Checklista utvecklingssamtal 2020
Inbjudan utvecklingssamtal 2020
Individuell handlingsplan 2020
Kompetensmatris 2020
Medarbetar- och lönekriterier 2020
Plan för förbättring av arbetsprestation 2020
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för coaching 2020
Samtalsunderlag utvecklingssamtal - förenklad 2020
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2020
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2020
Överenskommelse om coaching 2020
+  Verksamhetsövergång
Checklista verksamhetsövergång 2020
Meddelande - byte av kontaktperson Engelsk 2020
PM Verksamhetsövergång - vad är det
Protokoll - facklig förhandling verksamhetsövergång 2020
+  Produktsäkerhet
Arbetsgrupp korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2020
Checklista korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2020
Checklista meddelande korr åtgärd produktsäkerhet 2020
Checklista produktsäkerhetsarbete 2020
Klagomålshanterare 2020
Kontaktlista korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2020
Meddelande korrigerande åtgärd produktsäkerhet 2020
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2020
Protokoll för egenkontroll 2020
Retur- och servicerapport 2020
Riskbedömning produkt produktsäkerhet 2020
+  Produktutveckling
Checklista produktutveckling fysiska varor 2020
Feleffektanalys 2020
Händelseschema produktutveckling fysiska varor 2020
Klagomålshanterare 2020
+  Projekt, outsourcing och samarbete
+  Outsourcing
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2020
Instruktion driftavtal IT 2020
Outsourcingavtal 2020
+  Projektsamarbete
Arbetspaket 2020
Avsiktsförklaring samarbete 2020
Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2020
Avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete) 2020
Checklista projektplan 2020
Enkel ärendehantering 2020
GANTT-schema 18 månader 2020
GANTT-schema 26 veckor 2020
Handlingsplan projekt 2020
Kommunikationsplan projekt 2020
Projektavtal 2020
Projektavtal Engelsk 2020
Projektbudget 2020
Projektdirektiv 2020
Projektplan 2020
Projektrisker 2020
Resursplan projekt 2020
Revisorsyttrande enl 20 kap. 8 § (Minskning - Återbetalning) 2020
Samarbetsavtal 2020
Samarbetsavtal Engelsk 2020
Tidsåtgång projektaktiviteter 2020
Årskalender tvåårig 2020
+  Sekretess
Sekretessavtal ensidigt 2020
+  Pärmar
Pärm - för avtal 2020
Pärm - för bank och finans 2020
Pärm - för bolagshandlingar 2020
Pärm - för företagets löner 2020
Pärm - för företagets skatter 2020
Pärm - för lönespecifikationer 2020
Pärm - för personalförsäkringar 2020
Pärm - för värdepappershandel 2020
Pärm - för årsbokslut 2020
Pärm 1 t.o.m. 10 2020
Pärm 1 t.o.m. 12 2020
Pärm 1 t.o.m. 15 2020
Pärm 1 t.o.m. 20 2020
Pärm 1 t.o.m. 31 2020
Pärm 1 t.o.m. 5 2020
Pärm 1 t.o.m. 52 2020
Pärm A t.o.m. Ö 2020
Pärm januari t.o.m. december 2020
Pärm styrelseledamot 2020
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2020
Pärmetiketter - halvrygg 2020
Pärmetiketter - helrygg 2020
+  Styrelsearbete
+  Aktiebrev och aktiebok
Aktiebok 100 poster 2020
Aktiebok 2 poster 2020
Aktiebok 20 poster 2020
Aktiebrev 2020
Begäran att få kopia av aktiebok 2020
Begäran om utfärdande av nya aktiebrev 2020
Fullföljd av ansökan - förkommet aktiebrev 2020
+  Arbetsordning, arbetsfördelning och instruktioner
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2020
Arbetsordning styrelsens arbete 2020
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2020
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2020
Checklista styrelsens arbetsordning 2020
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2020
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2020
Styrelsehandbok 2020
Styrelsemötesschema 2020
VD-instruktion 2020
VD-instruktion Engelsk 2020
+  Arvoden och ersättningar
Checklista styrelsearvodering 2020
Styrelsearvodesberäkning 2020
Utläggsräkning 2020
+  Avtal
Anställningsavtal verkställande direktör 2020
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2020
Checklista entlediga vd 2020
Konkurrensöverenskommelse styrelseledamot 2020
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2020
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2020
+  Bolagsordning
Bolagsordning privat 2020
Bolagsordning privat Engelsk 2020
Bolagsordning privat röstvärde 2020
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2020
Checklista bolagsordning privat 2020
+  Bolagsstämma
+  Extra bolagsstämma
Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstuttdelning 2020
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Fullmakt företräda aktieägare 2020
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2020
Protokoll extra bolagsstämma sammanläggning av aktier (omvänd split) 2020
Protokoll extra bolagsstämma uppdelning av aktier (split) 2020
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2020
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
Riktad emission apport - Publikt ej avstämningsbolag 2020
+  Årsstämma
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2020
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Fullmakt företräda aktieägare 2020
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2020
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2020
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2020
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2020
+  Budgetering
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2020
Tidsplan budgetarbete 2020
+  Eget utträde
Besked om eget utträde 2020
+  Etik och jäv
Checklista aktieägares jäv 2020
Checklista revisors jäv 2020
Checklista styrelseledamots jäv 2020
Checklista VDs jäv 2020
Etikregler styrelsens arbete 2020
+  Fullmakt
Fullmakt dagliga bankärenden 2020
Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2020
Fullmakt domstols och myndighetsärenden 2020
Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2020
Fullmakt generalfullmakt 2020
Fullmakt generalfullmakt Engelsk 2020
Fullmakt viss aktivitet 2020
Återkallelse fullmakt 2020
+  Kapitalanskaffning
Checklista genomgång av investerare 2020
Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2020
+  Kompetenser
Checklista sökning ny styrelseledamot 2020
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2020
Inventering styrelseledamots nätverk 2020
PM Styrelser i ägarledda företag
Profilframtagning styrelsekomplettering 2020
+  Kontrollbalansräkning
Checklista kontrollbalansräkning 2020
Kontrollbalansräkning 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2020
+  Kontrollprogram
Checklista – Undvika personligt betalningsansvar 2020
PM Företrädaransvar
Riskbedömning företag 2020
VD-utvärdering – ledningsgruppen 2020
VD-utvärdering – styrelsen 2020
+  Ledningsgrupp
Agenda ledningsgruppsmöte 2020
Arbetsordning och instruktion ledningsgrupp 2020
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2020
Checklista beslutsprocess för affärscase 2020
Checklista bli en bra chef 2020
Checklista föredragandens arbetsordning 2020
Checklista ledarskap på distans 2020
Checklista ordförandens arbetsordning 2020
Diskussionsunderlag för effektiva möten 2020
Frågeformulär - ledningsgruppens roll 2020
Frågeformulär - ledningsgruppens strukturella arbete 2020
Förteckning - managementprinciper 2020
Mötesagenda med beslutsprotokoll 2020
Utvärdering - lägesbild av ledningens arbete 2020
Utvärdering av ledningens samspel 2020
Utvärdering av ledningens strukturella arbete 2020
Utvärdering och diskussionsunderlag - möteseffektivitet 2020
Översikt ledningsgruppens arbetsformer 2020
+  Ordförandeskapet
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2020
Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2020
Tidsuppföljning styrelseärenden 2020
+  Pärmar för styrelsearbete
Pärm - för bolagshandlingar 2020
Pärm 1 t.o.m. 10 2020
Pärm 1 t.o.m. 12 2020
Pärm 1 t.o.m. 15 2020
Pärm 1 t.o.m. 20 2020
Pärm 1 t.o.m. 31 2020
Pärm 1 t.o.m. 5 2020
Pärm 1 t.o.m. 52 2020
Pärm A t.o.m. Ö 2020
Pärm januari t.o.m. december 2020
Pärm styrelseledamot 2020
+  Rapporter
Checklista lättläst meddelandeform VD styrelsen 2020
Du Pont-analys totalt kapital 2020
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2020
Nyckeltalsrapport HR 2020
Styrelsens rapportschema 2020
+  Revision
Bolagsordning privat 2020
Checklista revisorssamarbete 2020
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
+  Räknare
Kombinationsräknare fem steg två decimaler 2020
Summa- och differensräknare - för 5 x 20 tal 2020
+  Styrelsemöten
Beslutsunderlag styrelseärende 2020
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2020
Checklista dagordning styrelsemöte 2020
Checklista upprättande av styrelseprotokoll 2020
Dagordning styrelsemöte budget 2020
Dagordning styrelsemöte enkel 2020
Dagordning styrelsemöte marknadssituation 2020
Dagordning styrelsemöte strategi 2020
Dagordning styrelsemöte utökad 2020
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2020
Dagordning styrelsemöte årsbokslut 2020
Kallelse styrelsemöte 2020
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2020
Protokoll från styrelsemöte - antagande av bifirma 2020
Protokoll från styrelsemöte - beslut om firmateckning 2020
Protokoll från styrelsemöte - lämnande av bankfullmakt 2020
Protokoll styrelsemöte - beslut per capsulam 2020
Protokoll styrelsemöte 2020
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2020
+  Tidsplanering
Tidsallokering introduktion ny styrelseledamot 2020
Tidsallokering styrelsemöte 2020
Tidsallokering styrelsemöte budget 2020
Tidsallokering styrelsemöte marknadssituation 2020
Tidsallokering styrelsemöte strategi 2020
Tidsallokering styrelsemöte årsbokslut 2020
Årshjul styrelsearbete 2020
+  Årsredovisning
Checklista - årsredovisning 2020
+  Ägardirektiv
Frågebatteri för utarbetande av ägardirektiv 2020
Ägardirektiv 2020
v

Beställ företagspaket

Årsabonnemang
Företagspaket (20200526 - 20210525)
Ja tack, skicka mig en flaska champagne för att fira detta!
Pris
upp till 5 användare - 9 980 kr
upp till 10 användare - 15 400 kr
Företagsinformation
Företaget har annan adress för andra postleveranser.
Din information
Inloggningsuppgifter
När du klickat på beställ-knappen nedan är din beställning gjord. Ditt lösenord skickas automatiskt till dig och du får då direkt tillgång till samtliga mallar. En faktura kommer att skickas till den angivna fakturadressen.
; ;

DokuMeras allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när DokuMera AB (”DMAB”) tillhandahåller en tjänst till en fysisk eller juridisk person. DMAB tillhandahåller tjänsten DokuMera (”DOME”) som är avsedd för företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. DMAB kan tillhandahålla även övriga tjänster, för vilka även dessa allmänna villkor är tillämpliga.

Kunden accepterar de allmänna villkoren genom att teckna abonnemang på paketlösning eller på enskild/a mall/ar (så kallat köp av enstaka mall/ar) hos DMAB eller genom att beställa, efterfråga eller ta del av annan tjänst som tillhandahålls av DMAB.

Den som tecknar abonnemang på paketlösning, abonnemang på enskild/a mall/ar eller nyttjar annan tjänst hos DMAB kallas för kund. Den eller de personer som nyttjar DOME under kundens överinseende kallas för användare. Varje kund måste namnge minst en fysisk person som ska kunna fungera som kontaktperson hos kunden vid användning av DOME.

Registrering för att bli kund sker via DOME:s hemsida, via DMAB:s kundtjänst under ordinarie kontorstid eller per e-post/brev. DMAB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras.

Kundens användare har tillgång till DOME dygnet runt under veckans alla dagar när avtal mellan DMAB och kund har slutits.

DMAB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av dokumentmallar, expertsvar och annat innehåll som DOME innehåller. DMAB ska dock på kundens begäran, under en innevarande abonnemangsperiod, på något annat sätt leverera sådant innehåll som tagits bort från tjänsten, om innehållet fanns tillgängligt för kunden vid abonnemangsperiodens början.

Avtal mellan DMAB och kund ska anses ha träffats när kunden erhåller en registreringsbekräftelse per e-post från DMAB.

DMAB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För det fall ändring eller tillägg sker så ska kunden underrättas om villkorsändringen via e-post till kundens kontaktperson, via sajten www.dokumera.se, eller på annat lämpligt sätt. Om DMAB har överenskommit om bindningstid för tjänsten med kunden så får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

Kunden ansvarar för att före varje abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar informera sig om de vid var tid gällande allmänna villkoren, vilka återfinns på sajten www.dokumera.se.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på DOME:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och expertsvar som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

DMAB ger kunden licens att använda dokumentmallar och expertsvar som finns upplagda på DOME och befinner inom ramen för tecknat abonnemang. Licensen gäller endast inom ramen för kundens normala näringsverksamhet och för den eller de användare som kunden låtit ansluta i enlighet med avtalet.

Licensen börjar gälla från den dag avtal anses ha träffats med kund, oavsett om det är fråga om abonnemang på paketlösning eller abonnemang på enskild/a mall/ar. Licensen gäller under en period av 12 månader räknat från samma tidpunkt, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse gällande licensen slutits mellan kund och DMAB.

Dokumentmall och expertsvar från DOME är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja DOME och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna eller att publicera eller annars sprida innehåll från DOME på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt. Kund får inte göra DMAB:s mallar, expertsvar och övriga innehåll till föremål för allmän spridning eller nedladdning eller på annat sätt använda nämnda innehåll i kommersiellt syfte.

DMAB förbehåller sig rätten att i dokumentmall och expertsvar inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Denna information utgör underlag i de fall DMAB avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall, expertsvar eller annat innehåll på DMAB.

Rådgivning

DMAB tillhandahåller inte rådgivning inom ramen för abonnemangstjänst eller vid köp av enskilda mallar. I de fall råd ges ansvarar DMAB inte för skador som orsakats av kunds bristfälliga tolkning eller användning. Samma gäller när kund helt eller delvis använder råd eller arbetsresultat för ändamål eller i samband med ärenden för vilka de inte lämnats eller tagits fram.

DMAB har inget ansvar för effekterna av författningsändringar, ändring av praxis eller annan rättskälla som sker efter det att råd läm­nats till kund eller efter den tidpunkt tjänsten eller uppdraget är slutfört.

För rådgivning gäller även de övriga ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor. 

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid för abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar är 12 månader, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse slutits mellan kund och DMAB. Efter nämnda avtalstid krävs en ny överenskommelse mellan kund och DMAB för att ett avtal i det läget ska föreligga.

DMAB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden

a. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse,

b. försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

DMAB förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till DOME, om kunden utnyttjat DOME eller licensen i strid mot avtalet eller annars på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

För abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar är priset det som anges på www.dokumera.se när kund bekräftar köpet.

Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats.

Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månads försening. DMAB förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från DOME.

Överlåtelse

Kund får inte överlåta abonnemang eller licens utan DMAB:s skriftliga tillåtelse.

DMAB äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt avtalet med kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om kunden och de förpliktelser DMAB har i förhållande till kunden övergår till förvärvaren. Om överlåtelse aktualiseras kommer kunden att informeras om överlåtelsen och dess innebörd senast en månad innan överlåtelsen sker.

Ansvarsbegränsning

DOME:s innehåll är endast ägnat att ge exempel på avtal, beräkningar och dokument för slutredigering av kund. Innehållet är därför endast avsett att fungera som utgångspunkt för kundens fortsatta användning. Innehållet på DOME är därför inte avsett att ersätta kundens användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av innehållet i DOME. DMAB åtar sig därför inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild kund, användare som kunden låtit ansluta eller tredje man.

Kunden står risken den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet i DOME. DMAB ansvarar därmed inte för skada eller kostnader som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av DOME och dess innehåll såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos DMAB kan visas. DMAB:s ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till DMAB.

DMAB utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i DOME i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. DMAB eftersträvar att i möjligaste mån utföra uppgradering och service utanför ordinarie kontorstid.

DMAB ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för DMAB att du känner dig trygg när du tillhandahåller oss dina personuppgifter. DMAB har därför upprättat en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på www.dokumera.se och utgör en del av de allmänna villkoren.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av avtalet ska lösas av allmän domstol i enlighet med svensk lag.