Bygg och entreprenad

I den här kategorin hittar du mallar som på ett eller annat sätt har med entreprenader eller byggverksamhet att göra, exempelvis avtal, protokoll, arbetsmiljö och allmänna bestämmelser.MALLAR I BYGG OCH ENTREPRENAD
Allmänna bestämmelser ABS 18
Avvikelserapport entreprenad 2022
Besiktningsutlåtande entreprenad 2022
Byggmötesprotokoll 2022
Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2022
Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2022
Entreprenadkontrakt ABS 18
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - fast pris
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - löpande räkning
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - fast pris
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - löpande räkning
Entreprenadkontrakt/beställningsskrivelse 2022
Hantverkarformuläret 17
Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 2022
Kvalitetsplan bygg och entreprenad 2022
Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2022
Underrättelse till beställare - hinder 2022
Underrättelse till beställare - kompletterande projektering 2022
Underrättelse till beställare - rätt till tidsförlängning vid ÄTA-arbete 2022
Underrättelse till beställare - utförande av ÄTA-arbete 2022
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete medför väsentlig rubbning 2022
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete över gränsbelopp 2022