Budgetering och kalkylering

Vid budgetering gör man en ekonomisk plan som vanligtvis löper över ett år och ger större kontroll över företagets ekonomiska resurser. En budget kan innefatta ett helt företag men även enstaka projekt eller avdelningar. Genom att budgetera kan företaget stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade och därifrån fatta relevanta beslut.

En kalkyl är en beräkning som görs för att bedöma utfallet av en eller flera aktiviteter.MALLAR I BUDGETERING OCH KALKYLERING
Nyckeltalsrapport HR 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023