Budgetering och kalkylering

Budgetering och kalkylering handlar om att upprätta handlingsplaner och beräkningar i ekonomiska termer.

I budgeteringsarbete samordnas lämpligen de olika delarna av ett företag. En färdig budget är ett utmärkt styrhjälpmedel för att kunna följa upp och korrigera i verksamheten. Att budgetera fungerar dessutom som ett kommunikationsinstrument mellan ledning och medarbetare eftersom de givna termerna och budgetars uppställning skapar ett gemensamt språk.

En kalkyl är en beräkning som görs för att bedöma utfallet av en eller flera aktiviteter. Ekonomiska kalkyler används främst som underlag vid olika ekonomiska beslut. Det kan gälla olika situationer såsom produktions- och investeringsbeslut eller prissättnings- och finansieringsbeslut. Kalkylera gör man både före och efter ett beslut.UNDERKATEGORIER TILL BUDGETERING OCH KALKYLERING
Analys
Budget