Budgetering

Vid budgetering gör man en ekonomisk plan som vanligtvis löper över ett år och ger större kontroll över företagets ekonomiska resurser. En budget kan innefatta ett helt företag men även enstaka projekt eller avdelningar. Genom att budgetera kan företaget stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade och därifrån fatta relevanta beslut.MALLAR I BUDGETERING
Aktivitetsbidragsbudget 2021
Dagrapport säljaktiviteter 2021
Intäktsbudget produkt delmarknad 2021
Intäktsbudget tvåårig 2021
Marknadsföringsbudget tvåårig 2021
Målformulär 2021
Nyckelkundsplan 2021
Periodförsäljning för säljare 2021
Referenstagning 2021
Säljarens mål budget resultat 2021
Säljprognos 2021
Tolv månaders försäljning 2021
Veckobudget över säljaktiviteter 2021
Veckorapport säljaktiviteter 2021