Budget

En budget är en prognos över förväntade ekonomiska händelser. Det är ett viktigt verktyg för att samordna företaget och styra det i rätt riktning. Det kan också vara ett bra verktyg för kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.MALLAR I BUDGET
Aktivitetsbidragsbudget 2023
Intäktsbudget tvåårig 2023
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2023
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023
Likviditetsprognos 2023
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2023
Marknadsföringsbudget tvåårig 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Projektbudget 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2023
Tidsplan budgetarbete 2023