Brev till aktieägare enl 14 kap 14 § ABL 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett brev till aktieägare enligt 14 kap. 14 § ABL.

Aktieägare i ett bolag som inte är avstämningsbolag och som ska ha företräde att delta vid nyemission av teckningsoptioner ska enligt 14 kap. 14 § ABL genast och skriftligen underrättas om bolagsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner via post, om deras postadress är känd.

Den mall som DokuMera har utvecklat uppfyller alla lagstadgade krav och gör det möjligt för dig att omgående skicka ett sådant brev som avses i 14 § i anslutning till underlaget för beslutet.

(ID 3828)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn