Brev enl 13 kap 12 § ABL 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en underrättelse om nyemission till aktieägare som har företrädesrätt enligt 13 kap. 12 § ABL.

Om en aktieägare har företrädesrätt att delta i en emission i ett bolag som inte är avstämningsbolag ska ett beslut om nyemission genast sändas till denne aktieägare om hans postadress är känd för bolaget. Detta gäller även för beslut som fattats av styrelsen genom bemyndigande av stämman eller den som styrelsen inom sig har utsett.

Denna underrättelse behövs inte skickas till aktieägaren om samtliga aktieägare har varit företrädda vid den bolagsstämma som har beslutat om emissionen.

(ID 3800)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn