Bränsle- och värmeklausul - Lokal 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en bränsle- och värmeklausul för en lokal.

En bränsle- och värmeklausul innebär att uppvärmningspriset justeras i förhållande till ett index inom ett visst löpande tidsintervall.

DokuMera har utarbetat en mall för dig som vill införa en bränsle- och värmeklausul i ett hyresavtal gällande lokal. Index som avses i denna klausul är Statistiska centralbyråns oljeprisindex för eldningsolja och är avsett att uppdateras årligen.

Indexklausulen är klart och tydligt strukturerad på ett sätt som gör det enkelt att anpassa den efter speciella behov, t.ex. ändringar av intervallet för justering till indexet eller ändring av index.

(ID 3537)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn