Brandskydd

Brandskydd är förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskyddet är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete, som bör dokumenteras.MALLAR I BRANDSKYDD
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2022
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2022
Brandskyddshandbok 2022
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2022
Brandskyddspolicy 2022
Brandskyddspolicy Engelsk 2022
Brandskyddsregler 2022
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2022
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2022
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2022
Förteckning brandskyddsutrustning 2022
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2022
Instruktion brandskyddskontroll 2022
Instruktion vid brandlarm 2022
Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2022
Kontrollprotokoll - uppföljning av brandskyddsarbete 2022
Protokoll brandskyddskontroll 2022
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2022
Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2022
Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2022
Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2022
Utbildningsplan - utrymningsövning 2022
Årshjul brandskydd 2022
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2022