Brandskydd

Brandskydd är förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskyddet är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete, som bör dokumenteras.



MALLAR I BRANDSKYDD
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2017
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2017
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2017
Brandskyddspolicy 2017
Brandskyddsregler 2017
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2017
Förteckning brandskyddsutrustning 2017
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2017
Instruktion brandskyddskontroll 2017
Instruktion vid brandlarm 2017
Protokoll brandskyddskontroll 2017
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2017
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2017