Brandskydd

Brandskydd är förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskyddet är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete, som bör dokumenteras.MALLAR I BRANDSKYDD
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2023
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2023
Brandskyddshandbok 2023
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddspolicy Engelsk 2023
Brandskyddsregler 2023
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2023
Förteckning brandskyddsutrustning 2023
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2023
Instruktion brandskyddskontroll 2023
Instruktion vid brandlarm 2023
Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2023
Kontrollprotokoll - uppföljning av brandskyddsarbete 2023
Protokoll brandskyddskontroll 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2023
Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2023
Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2023
Utbildningsplan - utrymningsövning 2023
Årshjul brandskydd 2023
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2023