Brandskydd

Brandskydd är förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskyddet är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete, som bör dokumenteras.MALLAR I BRANDSKYDD
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2018
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2018
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2018
Brandskyddspolicy 2018
Brandskyddsregler 2018
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2018
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning2018
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2018
Förteckning brandskyddsutrustning 2018
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2018
Instruktion brandskyddskontroll 2018
Instruktion vid brandlarm 2018
Protokoll brandskyddskontroll 2018
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2018
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2018