Bostadsrättsförening

I denna kategori hittar du mallar som på ett eller annat sätt har med bostadsrättsföreningar att göra; antingen för dig som förening eller för dig som medlem i bostadsrättsföreningen.

Mallarna består av olika exempeltexter som du kan använda, men självklart kan du enkelt anpassa innehållet efter de förutsättningar som gäller i just ditt fall.MALLAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Ansökan om andrahandsuthyrning brf 2022
Ansökan om inträde/medlemskap/utträde ur brf 2022
Ansökan om medlemskap i brf 2022
Arbetsordning för styrelsens arbete i brf 2022
Avslag - ansökan om uthyrning i andra hand - brf 2022
Dagordning ordinarie föreningsstämma - brf 2022
Ekonomisk plan för brf 2022
Fullmakt företräda medlem i bostadsrättsförening 2022
Fullmakt företräda medlem i brf 2022
Förhandsavtal brf 2022
Information om motion till medlem i brf 2022
Kallelse till ordinarie föreningsstämma - brf 2022
Kallelse till styrelsemöte - brf 2022
Lägenhetsförteckning 2022
Medgivande - ansökan om uthyrning i andra hand - brf 2022
Medlemsförteckning i brf 2022
Ordnings- och trivselregler i brf 2022
Protokoll ordinarie föreningsstämma i brf 2022
Protokoll styrelsemöte brf 2022
Stadgar brf 2022
Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte i brf 2022
Underhållsplan brf 2022
Upplåtelseavtal brf 2022