Borgensåtagande för successiva leveranser 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande för successiva leveranser.

Vid ett borgensåtagande går en person, i regel ett företag, i borgen för någon annans skuld. Det innebär att borgenären kan kräva betalning av borgensmannen för det fall gäldenären inte kan eller vill betala skulden. På så vis ökar möjligheterna för borgenären att få betalt. När ett avtal ska träffas om successiva leveranser kan säljaren ibland kräva att det finns en borgensman, till exempel när köparens ekonomiska situation är osäker. Denna mall låter dig enkelt upprätta ett borgensåtagande som avser successiva leveranser. Borgensåtagandet är begränsat till ett visst belopp, men kan enkelt anpassas efter omständigheterna.

(ID 4016)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn