Borgensåtagande för lämnat förskott 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande för lämnat förskott.

En köpare kan vara skyldig att betala förskott gällande en framtida leverans. Köparen bör då kräva att en förskottsgaranti upprättas, vilket innebär ett säkerställande av att förskottet återbetalas till köparen/beställaren för det fall någon leverans inte sker alternativt att leveransen är behäftad med fel.

För att säkerställa att förskottsgarantin infrias kan en borgensman åta sig betalningsansvar för förskottet. Det innebär att borgensmannen förbinder sig att betala för det fall säljaren/leverantören inte betalar. På detta sätt ökar sannolikheten för köparen/beställaren att återfå förskottet. Det är just ett sådant borgensåtagande gällande förskott som denna mall från DokuMera tar sikte på.

Denna typ av borgensåtagande som mallen reglerar kallas alltså även för förskottsgaranti.

(ID 4015)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn