Borgen vid kvarstad 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande vid ett beslut om kvarstad.

Det är tingsrätten som beslutar om kvarstad. Kvarstad är ett exekutivt tvångsmedel som verkställs av Kronofogdemyndigheten efter ansökan av en borgenär. Följden av detta blir att gäldenären helt eller delvis förlorar rätten att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom. En tvist till följd av att svaranden motsätter sig beslutet om kvarstad avgörs av tingsrätt.

Den som vill säkra en fordran genom kvarstad måste i regel ställa säkerhet motsvarande värdet av den egendom som kvarstadsbeslutet avser. Denna borgensförbindelse som DokuMera har upprättat låter en borgensman gå i borgen för den skada som svaranden kan lida med anledning av tingsrättens beslut om kvarstad. Borgensåtagandet uppgår till det värde som kvarstadsbeslutet avser.

(ID 4201)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn