Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett borgensåtagande för rättegångskostnader (utländsk kärande).

En utländsk medborgare som inte har hemvist inom EU eller en utländsk juridisk person med säte utanför EU behöver ställa säkerhet för de rättegångskostnader som kan uppstå när talan väcks mot en svensk medborgare, en person som har hemvist i Sverige eller mot en svensk juridisk person. Detta under förutsättning att talan väcks vid en svensk domstol. Enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska domstolen avvisa kärandens talan om sådan säkerhet inte har ställts. En förutsättning för detta är emellertid att svaranden har krävt att sådan säkerhet ska ställas.

DokuMeras mall hjälper dig att ställa den säkerhet som krävs enligt lagen. Mallen är en borgensförbindelse där en bank förbinder sig att betala rättegångskostnaderna, dock till ett visst maxbelopp.

(ID 4200)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn