Bolagsordning

I ett aktiebolag ska det finnas en bolagsordning, redan i stiftelseurkunden, när bolaget bildas.

Bolagsordningen är lagstiftarens minimikrav för grundläggande överenskommelser mellan aktieägarna om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Räkenskapsår, storlek på styrelse och vilket namn verksamheten ska bedrivas i är exempel på vad som måste finnas med i en bolagsordning.MALLAR I BOLAGSORDNING
Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2023
Anmälan om önskan att utöva förköp 2023
Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2023
Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2023
Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2023
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2023
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2023
Bolagsordning - Publikt utan inskränkningar 2023
Bolagsordning privat 2023
Bolagsordning privat Engelsk 2023
Bolagsordning privat röstvärde 2023
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2023
Checklista bolagsordning privat 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 2023
Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2023
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2023
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Underrättelse om erbjudande till förköp 2023