Bolagsordning

I ett aktiebolag ska det finnas en bolagsordning, redan i stiftelseurkunden, när bolaget bildas.

Bolagsordningen är lagstiftarens minimikrav för grundläggande överenskommelser mellan aktieägarna om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Räkenskapsår, storlek på styrelse och vilket namn verksamheten ska bedrivas i är exempel på vad som måste finnas med i en bolagsordning.MALLAR I BOLAGSORDNING
Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2019
Anmälan om önskan att utöva förköp 2019
Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2019
Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2019
Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2019
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2019
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2019
Bolagsordning - Publikt utan inskränkningar 2019
Bolagsordning privat 2019
Bolagsordning privat Engelsk 2019
Bolagsordning privat röstvärde 2019
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2019
Checklista bolagsordning privat 2019
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 2019
Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2019
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2019
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2019
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019
Underrättelse om erbjudande till förköp 2019