Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en bilaga till det personuppgiftsbiträdesavtal som den personuppgiftsansvarige har upprättat med personuppgiftsbiträdet.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal när någon annan ska behandla personuppgifter för dennes räkning. Utöver själva avtalet är det viktigt att i en bilaga specificera vilka personuppgifter som personuppgiftsbiträdet ska behandla för den personuppgiftsansvariges räkning. Du kan med fördel använda denna mall när du närmare ska specificera personuppgiftsbiträdets skyldigheter.

Ta även del av DokuMeras mall i form av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Mallarna är avsedda att användas tillsammans.

(ID 4849)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2023