Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en efterbevakningsinlaga i en konkurs.

Om ett bevakningsförfarande har ägt rum och bevakningstiden löpt ut, kan borgenären, enligt 9 kap. 20 § konkurslagen, anmäla en fordran eller yrka förmånsrätt på det sätt som föreskrivs i 9 kap. 6 § konkurslagen, dvs. insända en bevakningsinlaga med redovisning av fordringens belopp och grunden för fordringen. Bevakningsinlagan och till den fogade handlingar ska ges in i två exemplar till tingsrätten.

Som ersättning för de kostnader för kungörelse, kallelser och underrättelser som föranleds av efterbevakningen ska borgenären till staten i förskott erlägga en avgift motsvarande tre procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Mallen låter dig upprätta den bevakningsinlaga för efterbevakning som avses ovan.

(ID 4167)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn