Bevakning

Att arbetsgivare bevakar sina anställda i någon form är inte ovanligt. Det är viktigt att tänka på att all form av bevakning är ett intrång i de bevakades personliga integritet. Vanligt är att e-post och internetanvändning bevakas men även kamerabevakning förekommer.

När det gäller bevakning på arbetsplatsen finns det lagar och regler som måste följas. Den som blir bevakad har rätt att få information om detta. Vid kamerabevakning görs det vanligtvis genom skyltar. Vid kamerabevakning krävs antingen tillstånd eller rättslig grund enligt dataskyddsförordningen, beroende på vilket regelverk du omfattas av.