Betyg och intyg

Vid en anställnings upphörande är det viktigt för den anställde att få intyg som visar att man innehaft en viss tjänst inom företaget samt betyg på hur arbetet utförts. Mallar för hur man utformar intyg och betyg finner du hos DokuMera.MALLAR I BETYG OCH INTYG
Anställningsintyg 2020
Anställningsintyg Engelsk 2020
Arbetsgivarintyg
Arbetsintyg för företagare
Komplettering till Arbetsgivarintyg
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2020
Nyckelkvittens 2020
Praktikintyg 2020
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2020
Tjänstgöringsbetyg neutral ton Engelsk 2020
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2020
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2020
Tjänstgöringsintyg 2020
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2020