Betalningsanmaning jml 2 kap 9 § konkurslagen 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en betalningsanmaning enligt 2 kap. 9 § första stycket första punkten konkurslagen.

Om en person är på obestånd, dvs. saknar långsiktig betalningsförmåga, ska denne begäras i konkurs. En person antas vara på obestånd om denne inte betalar en förfallen skuld senast en vecka efter det att borgenären har skickat en betalningsanmaning. Det är en uppmaning till gäldenären att betala. Om skulden inte betalas inom en vecka kan borgenären inom tre veckor begära att gäldenären ska försättas i konkurs.

Dokumentmallen består av en färdig betalningsanmaning som upprättats i enlighet med de lagstadgade kraven för en sådan uppmaning.

(ID 4165)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn