Bestridande av inkassokrav 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett bestridande av ett inkassokrav som företaget anser vara ogrundat.

Inkassokrav används av en fordringsägare för att tvinga en gäldenär att betala en skuld. I inkassokravet ska kunden informeras om att om han eller hon inte betalar kommer rättsliga åtgärder att vidtas.

Om en borgenär och en gäldenär tvistar om fordringen kan borgenären vända sig till domstol för att få tvisten prövad. Om borgenären vinner i domstolen kan Kronofogdemyndigheten verkställa domen genom utmätning efter ansökan om detta.

I ett bestridande av ett inkassokrav ska relevanta uppgifter finnas med, som fakturanummer, datum, ditt namn, varför du bestrider den etc.

När ska jag använda mallen?

Om ert företag har fått ett inkassokrav som ni anser vara obefogat. Ett inkassokrav kan till exempel vara obefogat om ni aldrig beställt produkten eller om varan är felaktig.

Vad ska jag tänka på?

Ett inkassokrav ställs av en fordringsägare (den som har ett krav) för att tvinga en gäldenär (den som har en skuld) att betala skulden. I inkassobrevet ska företaget (kunden) informeras om att rättsliga åtgärder kommer att vidtas om de inte reglerar skulden.

Om fordringsägaren och gäldenären tvistar om skulden kan fordringsägaren vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Vinner borgenären i domstolen verkställs domen av Kronofogdemyndigheten genom utmätning. Men ibland kan alltså inkassokrav vara obefogade, och då ska ni bestrida dem. Följande bör vara med i ett bestridande:

 • Båda parters namn och adresser, person/organisationsnummer, datum på inkassokravet och referens- och fakturanummer. Givetvis ska ni skriva under bestridandet.
 • Ni måste ha en giltig anledning till att bestrida en faktura. Det kan till exempel handla om att varan är felaktig, att den inte stämmer överens med beställningen eller att den aldrig ens beställts. Endast sakliga invändningar är relevanta om ert företag ska bestrida en faktura, så fundera igenom ert brev noga innan ni skickar det.

Exempel på invändningar som inte är sakliga kan vara "jag har varit bortrest över sommaren", "företagets pengar är tillfälligt slut" eller "killen som betalar fakturorna fick en infektion i halsmandlarna och är tillbaka om tre veckor då han givetvis kommer att betala."

 • Bluffakturor blir mer och mer vanliga i Sverige. Speciellt på sommaren, när den ordinarie personalen är borta, ökar risken att bli lurad. För att skydda er ser ni till att alltid låta en person med insyn i ekonomin attestera utbetalningar.

Om ni får en bluffaktura ska ni omedelbart bestrida den och anmäla fallet till polisen. På Svensk Handels hemsida hittar ni en varningslista över företag ni bör se upp med.

(ID 455)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om betalningsföreläggande 2023
Betalningspåminnelse nr 1 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Inkassokravbrev 2023
Inkassokrävaren 2023