Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett strukturerat underlag på engelska inför beslut i ett styrelseärende i ett aktiebolag.

För att styrelsen ska vara beslutför måste samtliga styrelseledamöter ha fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ta del av ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendet. Detta stadgas i 8 kap. 21 § aktiebolagslagen.

Detta är en mall för beslutsunderlag och mallen innehåller punkter som t.ex brief problem decsription, objective of the resolution, proposed resolution, proposed timetable and follow-up m.m.

(ID 3253)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2023
Dagordning styrelsemöte utökad 2023
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2023
Kallelse styrelsemöte 2023
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2023
Protokoll styrelsemöte 2023
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023