Beslutsunderlag styrelseärende 2019

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett strukturerat underlag inför beslut i ett styrelseärende i ett aktiebolag.

För att styrelsen ska vara beslutför måste samtliga styrelseledamöter ha fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ta del av ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendet. Detta stadgas i 8 kap. 21 § aktiebolagslagen.

Detta är en mall för beslutsunderlag och mallen innehåller punkter som t.ex målsättning med beslutet, handlingsalternativ, förslag till handlingsplan, förslag till beslut, förslag på ansvarig m.m.

(ID 734)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2019
Dagordning styrelsemöte utökad 2019
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2019
Kallelse styrelsemöte 2019
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2019
Protokoll styrelsemöte 2019
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2019
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2019
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2019