Besked om provanställnings upphörande 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett besked om en provanställnings upphörande.

Provanställning är en anställningsform som får pågå i högst 6 månader och används när det finns ett behov av att prova om den anställde är lämplig för tjänsten. En provanställning övergår enligt LAS (lagen om anställningsskydd) i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivare eller arbetstagare senast vid provanställningsperiodens slut avslutar provanställningen. Om en arbetsgivare vill avbryta provanställningen ska den anställde (och vid fackliga avtal även facket) underrättas minst två veckor i förväg.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill avsluta en provanställning.

Vad ska jag tänka på?

Provanställning är en anställningsform som får pågå i högst sex månader. Den används normalt för att prova om den anställde är lämplig för tjänsten. Till skillnad från andra tidsbegränsade anställningar innebär en provanställning att såväl den anställde som arbetsgivaren kan avbryta anställningen i förtid.

Den anställde kan avbryta provanställningen när han eller hon vill. Som arbetsgivare måste ni däremot underrätta den anställde (och eventuellt också facket) minst två veckor i förväg. Inte heller ni som arbetsgivare behöver ange något skäl.

 • Uppge både företagets och den anställdes fullständiga uppgifter på beskedet.
 • Ange datum när provanställningen upphör.
 • Se till att ha en kontaktperson som såväl den anställde som facket kan kontakta vid frågor.

Se till att den anställde bekräftar att beskedet är mottaget. Glöm inte bort att fråga om den anställde är fackligt ansluten eller inte. När du underrättar en anställd som är fackligt ansluten om att provanställningen upphör ska även facket ha en kopia.

(ID 385)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsintyg 2021
Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande 2021
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2021
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2021
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2021