Besked om Pensionsavgång 2019

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett besked om en anställnings upphörande med anledning av att den anställde uppnått pensionsålder.

Arbetsgivaren kan välja att avsluta anställningen i samband med att arbetstagaren fyller 67 år (67-årsregeln). Regeln hindrar dock inte att arbetstagaren arbetar kvar efter att denne uppnått pensionsåldern om båda parter önskar det. Väljer arbetstagaren att arbeta kvar efter 67 års ålder har denne bara ett begränsat anställningsskydd. Beskedet om anställningens upphörande ska överlämnas senast en månad innan anställningen upphör, alltså senast den sista dagen i månaden före den månad då 67-årsdagen infaller.

Mallen är framtagen i samarbete med Johan Linder på Hamilton Advokatbyrå.

(ID 4531)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn