Besked om anställnings upphörande pga hel sjukersättning 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ge en anställd besked om att anställningen upphör på grund av att denne har beviljats hel sjukersättning under en icke tidsbegränsad period.

Som arbetsgivare har du rätt att avsluta en anställning då den anställde beviljats hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad (tidigare förtidspension). Anställningen upphör i och med att den anställde får ett skriftligt besked därom, dvs. utan uppsägningstid.

Denna mall består av ett meddelande om att den anställde underrättas om att dennes anställning upphör på grund av att denne har beviljats sjukersättning utan tidsbegränsning. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

(ID 4475)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn