Bemyndigande för emission av teckningsoptioner 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag till ett bemyndigande för emission av teckningsoptioner.

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier till en viss kurs under en viss tidsperiod.

Mallen som DokuMera har utarbetat är ett förslag till bemyndigande. Bemyndigandet innebär att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner. Mallen innehåller detaljerade instruktioner om emissionen och bemyndigandet och kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

(ID 3827)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn