Bemyndigande för emission av avskiljbara teckningsoptioner 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett bemyndigande för emission av avskiljbara teckningsoptioner.

Bolagsstämman är ett bolags högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Det är stämman som ytterst beslutar om bolaget ska företa en emission. Emellertid är det styrelsen eller person som kontaktar styrelsen som lägger fram förslaget om emission.

Mallen består av ett förslag från styrelsen till bolagsstämman om att styrelsen ska bemyndigas att företa en emission av avskiljbara teckningsoptioner för ett lån. På detta sätt kan ett bolag bredda ägarbasen samtidigt som det får en kapitalförstärkning.

(ID 3788)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn