Bemyndigande för emission av aktier 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett bemyndigande för emission av aktier.

Bolagsstämman får bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i den mån emissionen kan ske utan ändring av bolagsordningen. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om bemyndigande ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren, upprätta ett förslag till beslut. I förslaget ska det särskilt anges under vilka villkor styrelsen kan fatta beslut om emission, hur betalning för aktierna ska ske och vilka begränsningar bemyndigandet är förenat med.

Mallen som DokuMera har upprättat låter dig enkelt upprätta och anpassa bemyndigandet efter de omständigheter som är aktuella i just ditt fall.

(ID 3799)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn