Bemanningsplanering

Bemanningsplanering är en sorts resursplanering där man planerar och schemalägger sin personals arbetstid, alltså försöker sätta rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Därigenom kan man uppnå ökad lönsamhet, förbättrad kundservice och nöjdare medarbetare. Ett flertal krav och mål måste till slut bilda en enhet. Det krävs bl.a. att man använder sig av och respekterar gällande lagar och kollektivavtal samt enskilda avtal men även medarbetarnas egenskaper och önskemål.

Företag använder sig ofta av något slags system för att planera sin bemanning; det kan vara allt ifrån Excelark i datorn eller schemaläggning med papper och penna till avancerade dataprogram.MALLAR I BEMANNINGSPLANERING
Arbetstidsschema 2023
Bemanningsschema 4 veckor 2023
Dagsschema 1 tim 1 arbetsvecka 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 1 kalendervecka 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 2 arbetsveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 2 kalenderveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 4 arbetsveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 4 kalenderveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 7 dagar 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 8 arbetsveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 1 tim 8 kalenderveckor 1 objekt 2023
Dagsschema 10 objekt 1 arbetsvecka 2023
Dagsschema 10 objekt 1 kalendervecka 2023
Dagsschema 10 objekt 2 arbetsveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 2 kalenderveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 4 arbetsveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 4 kalenderveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 7 dagar 2023
Dagsschema 10 objekt 8 arbetsveckor 2023
Dagsschema 10 objekt 8 kalenderveckor 2023
Dagsschema 20 objekt 8 kalenderveckor 2023
Policy för arbetstid 2023
Policy för arbetstid Engelsk 2023