Bekräftelse ingånget avtal vid telefonförsäljning 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skicka en bekräftelse på att avtal ingåtts när du har sålt en produkt eller tjänst per telefon till en konsument.

Det är inte längre möjligt att muntligen ingå avtal med en konsument via telefon när lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) är tillämplig. När konsumenten har tackat ja till ditt erbjudande ska du skriftligen bekräfta ditt erbjudande till konsumenten. För detta ändamål kan du använda mallen Bekräftelse anbud telefonförsäljning med ID 4954. I samband med bekräftelsen av anbudet måste du bland annat informera konsumenten om att avtalet inte är giltigt om han eller hon inte skriftligen bekräftar det. Ta gärna del av DokuMeras mall Checklista – regler vid telefonförsäljning med ID 4953 så att du inte missar några aspekter av de mycket betydelsefulla reglerna om information.

När konsumenten skriftligen har accepterat ditt erbjudande ska du skicka en skriftlig bekräftelse av avtalet till konsumenten. Det kan du göra med hjälp av denna mall.

Mallen är enkel att anpassa efter dina önskemål och behov. Mallen innehåller en bilaga med den information som måste framgå innan avtal sluts med konsumenten. Med hjälp av bilagan kan du anpassa bekräftelsen av avtalet till konsumenten.

(ID 4955)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn