Begäran om utfärdande av nya aktiebrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att begära ett utfärdande av nya aktiebrev.

Enligt 6 kap. 6 § ABL får ett aktiebrev endast bytas ut om det kommit bort och har dödats enligt lagen om dödande av förkommen handling. I det nya aktiebrevet ska anges att det ersätter tidigare utfärdat aktiebrev. Det nya aktiebrevet ska omfatta samma nummer som det gamla.

Dokumentet som DokuMera har utformat hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en sådan begäran. Observera att denna begäran om utfärdande av nya aktiebrev förutsätter att det förlorade aktiebrevet dödats genom beslut av Bolagsverket.

(ID 3632)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn