Begäran om samtycke referens 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran om samtycke från den registrerade om att få lämna ut personuppgifter om honom eller henne i samband med referenstagning.

När en anställd väljer att gå vidare till ett annat företag är det inte ovanligt att den anställde uppger en referens som ett led i rekryteringsförfarandet. Om du blir kontaktad i detta syfte avseende en före detta anställd behöver du säkerställa att du har rätt att lämna ut personuppgifter om denne till den som kontaktar dig. Denna mall hjälper dig att inhämta ett sådant samtycke, vilket bör inhämtas i samband med att den anställde avslutar sin anställning hos dig.

När du utformar ett samtycke behöver du säkerställa att den registrerade har möjlighet att aktivt lämna sitt samtycke. Det ska vara fråga om ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från hans eller hennes sida om att du får behandla personuppgifter rörande honom eller henne. När du begär samtycke måste du säkerställa att den registrerade känner till din identitet och syftet med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda. Du måste använda ett klart och tydligt språk när du utformar din begäran.

(ID 4870)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn