Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att upprätta en begäran om samtycke från anställd gällande personuppgiftsbehandling.

Ett samtycke måste vara frivilligt, individuellt, särskilt informerat och utgöra en otvetydig viljeyttring. Integritetsskyddsmyndigheten anser att arbetstagare ofta befinner sig i en beroendeställning i förhållande till sina arbetsgivare, vilket innebär att det kan brista i kravet på frivillighet. Det innebär att personuppgiftsbehandling med stöd av samtycke måste begränsas till situationer där arbetstagaren har ett verkligt fritt val och där han eller hon kan ta tillbaka sitt samtycke utan att det medför några nackdelar. Detta innebär också att det inte är möjligt för en arbetstagare att ge ett generellt samtycke till behandling av personuppgifter. En arbetstagare ska känna till vilken eller vilka behandlingar som arbetsgivaren avser att utföra. Detta innebär att det kan vara klokt för en arbetsgivare att behandla personuppgifter med stöd av en annan rättslig grund än samtycke i den mån det är möjligt.

(ID 4831)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn