Begäran om samtycke alkoholtest 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att begära samtycke från en anställd gällande genomförande av alkoholtest.

Arbetstagare och arbetsgivare kan genom kollektivavtal, enskilt anställningsavtal eller i annan form överenskomma om rätt för arbetsgivare att genomföra alkoholtester. En arbetstagares vägran att underkasta sig provtagning kan innebära att saklig grund för uppsägning föreligger.

En arbetsgivare kan ha rätt att utföra alkohol- eller drogtest även om det inte framgår av kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal. Det kan ske som en följd av den arbetsledningsrätt som arbetsgivaren har. Det förutsätter dock att arbetsledningsrätten inte utövas i strid mot lag eller god sed. Det är viktigt att göra en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att alkoholtesta arbetstagaren och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Det intrång som sker i arbetstagarens personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivaren vill tillgodose.

Ta hjälp av denna mall när du behöver ett samtycke för alkoholtester på arbetsplatsen.

(ID 4819)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn