Begäran om överlämnande till tingsrätt 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran om överlämnande till tingsrätt.

Om svaranden bestrider en ansökan om betalningsföreläggande, dvs. inte godtar en ansökan om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning, kommer Kronofogdemyndigheten inte att meddela något utslag i målet. Sökanden har då möjlighet att begära att målet ska överlämnas till tingsrätten.

Begäran om överlämnande till tingsrätten måste inkomma till Kronofogdemyndigheten inom fyra veckor från den dag underrättelsen sändes till sökanden. Om detta inte sker i rätt tid kommer Kronofogdemyndigheten att avskriva målet.

(ID 4183)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn