Bedömning av risker - informationstillgångar 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att bedöma vilka risker som finns för företagets informationstillgångar.

Informationstillgångar utgör ofta ett stort värde för företaget. Det är därför inte ovanligt med olika former av cyberattacker för att komma åt andras informationstillgångar. Varje företag bör därför göra en riskanalys vad gäller företagets informationssäkerhet. Ett led i detta arbete är att bedöma vilka risker som finns för företagets informationstillgångar.

Mallen hjälper dig att ange olika risker och värdera dessa, liksom att beskriva riskerna och komma med förslag på åtgärder och tidsplan.

När du har använt denna mall bör du använda DokuMeras mallar Handlingsplan risker informationstillgångar (ID 5020) och Kontrollprotokoll - åtgärder - informationssäkerhet (ID 5021). Dessa tre mallar bygger på varandra och bör därför användas tillsammans.

(ID 5014)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn