Balanspolicy 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en balanspolicy för din verksamhet.

Det är fler arbetande kvinnor och familjer där båda vuxna arbetar på arbetsmarknaden idag. Kraven har ökat eftersom det finns ett ansvar såväl mot arbetsgivaren som familjen som kan vara stressigt att hantera. Det finns undersökningar som har analyserat vilka konsekvenser konflikter mellan arbete och familjeliv kan leda till för anställda. Resultaten visar att de negativa konsekvenserna för de anställda hänger samman med en försämrad hälsa, påfrestningar och ett missnöje med arbetet och livet i största allmänhet.

Med hjälp av den här policyn kan du beskriva vilka åtgärder som vidtas i din verksamhet för att de anställda ska uppnå en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

(ID 4853)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn