Avtal rörelseöverlåtelse

Vid en rörelseöverlåtelse eller inkråmsaffär köps själva rörelsen i ett företag, t.ex. materiella anläggningstillgångar (maskiner, kontorsmöbler, varulager), immateriella rättigheter (varumärken) och andra rättigheter (olika typer av avtal).

Vid en överlåtelse kan köparen betala helt eller delvis, genom att ta över vissa skulder och andra förpliktelser som är kopplade till de tillgångar som köps.MALLAR I AVTAL RÖRELSEÖVERLÅTELSE
Avtal om överlåtelse av inkråm 2020
Checklista företagsförvärv 2020
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2020
Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2020
Tilläggsköpeskillingsklausul 2020
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2020
Ägarförbindelse inkråm 2020