Avtal rörelseöverlåtelse

Vid en rörelseöverlåtelse eller inkråmsaffär köps själva rörelsen i ett företag, t.ex. materiella anläggningstillgångar (maskiner, kontorsmöbler, varulager), immateriella rättigheter (varumärken) och andra rättigheter (olika typer av avtal).

Vid en överlåtelse kan köparen betala helt eller delvis, genom att ta över vissa skulder och andra förpliktelser som är kopplade till de tillgångar som köps.MALLAR I AVTAL RÖRELSEÖVERLÅTELSE
Avtal om överlåtelse av inkråm 2022
Checklista företagsförvärv 2022
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2022
Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2022
Tilläggsköpeskillingsklausul 2022
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2022
Ägarförbindelse inkråm 2022