Avtal om personaluthyrning 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om personaluthyrning.

Vid personaluthyrning, eller tillhandahållande av bemanningstjänster, är det viktigt att avtalet är detaljerat och enkelt kan anpassas för flertalet olika tjänster som den uthyrda personalen ska utföra. Detta avtal är utförligt och försäkrar dig om att alla de centrala delarna som måste ingå i ett avtal av denna typ finns med, samtidigt som andra delar, som underlättar avtalsförhållandet, beaktas.

Bland de centrala delarna återfinns bl.a. bestämmelser som reglerar avtalets upphörande. Detta är en mycket viktig del som ibland lämnas otillräckligt reglerad. Exempel på bestämmelser som underlättar är stycket om underentreprenörer. Vare sig du ska hyra in eller hyra ut personal vill du ha detta reglerat för att undvika onödiga konflikter eller komplikationer.

(ID 4347)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Allmänna villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2023
Force Majeure-klausul (kort) 2023
Force Majeure-klausul (omfattande) 2023
Uppdragsavtal (kort) 2023
Uppdragsavtal 2023