Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB).

Överlåtelse av andelar i handelsbolag eller kommanditbolag sker oftast genom köp eller gåva.

Vill en bolagsman överlåta sin andel till annan ska detta godkännas av övriga bolagsmän. En ny bolagsman som går in i bolaget svarar även för bolagets alla tidigare skulder. Lagen om handelsbolag och enkla bolag innehåller inga detaljerade bestämmelser om vad som ska gälla mellan bolagsmännen. Det är därför viktigt att upprätta ett avtal vad som ska gälla mellan bolagsmännen när en överlåtelse ska ske.

(ID 4001)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn