Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier.

Vid företagsöverlåtelse av ett företag genom överlåtelse av aktier (aktiebolag) eller andelar (handelsbolag) i företaget betalar köparen antingen det pris per aktie som framgår av börskursen (börsbolag) eller av ett avtal med aktieägaren. Om köpet gäller samtliga aktier övertar köparen hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal etc. och fortsätter att driva bolaget med samma namn och organisationsnummer. Vid en aktieöverlåtelse tillkommer ingen moms.

Mallen innehåller det viktigaste som behövs för aktieöverlåtelser och hjälper dig att genomföra en överlåtelse av aktier. Avtalet reglerar de centrala delarna såsom allmänna villkor, eventuella garantier eller frånvaron av sådana, tillämplig lag etc.

Specifikation

  • Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2024
  • 685
  • 1,44
  • 14
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider