Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2023

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta avtal om överlåtelse av aktier genom betalning med apportegendom (aktier).

Detta avtal är avsett att reglera överlåtelsen av ett samtliga aktier i ett företag till en köpare genom att säljaren mottar betalning med nyemitterade aktier i köparens bolag. Denna transaktion är delvis komplicerad vilket medför att det krävs en del ingående reglering rörande de avtalsslutande parternas förhållanden.

Avtalsmallen reglerar utförligt de frågor som uppkommer vid denna typ av köp och underlättar därmed överlåtelsen avsevärt.

(ID 3996)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn