Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om lagerhållning (centrallager och konsignation).

Konsignation innebär att leverantören, dvs. säljaren, överlämnar varor till ett centrallager eller en butik för vidareförsäljning. Leverantören har äganderätt till varorna till dess att de har sålts vidare. På detta vis tar butiken eller centrallagret inte någon ekonomisk risk, eftersom äganderätten fortfarande tillhör leverantören. Vid konsignation är det därför viktigt att kontraktet klart och tydligt reglerar vem som har äganderätten till varorna som omfattas av avtalet.

Mallen för lageravtal som DokuMera har utarbetat är avsett att hjälpa uppdragsgivaren och leverantören/distributören att bestämma och arrangera lagerhållningen och ägandeförhållandena för att undvika att osäkerheter uppstår. Lageravtalet täcker de väsentliga punkterna när lager hålls i konsignation och kan enkelt anpassas till de krav som affärsrelationen kräver.

(ID 4018)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn