Avtal om bostadsarrende 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om bostadsarrende mellan en jordägare och en arrendator, dvs. ett avtal för annat ändamål än jordbruk som berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla bostadshus på marken.

Avtal om bostadsarrende ska vara skriftligt. Arrendetiden kan vara bestämd eller gälla på livstid, men får inte understiga fem år. Tidsbegränsade avtal får vara högst 50 år (inom detaljplanelagt område högst 25 år).

Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet. Det gäller i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden.

(ID 1344)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal om anläggningsarrende 2023
Avtal om jordbruksarrende 2023