Avtal lån av lös egendom 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett låneavtal angående lös egendom.

Ett hyresavtal är ett avtal varigenom ett företag eller en person mot vederlag (i form av hyra) till en annan upplåter rätten att nyttja lös egendom. Ett låneavtal fungerar på samma sätt, men till skillnad från hyresavtalet är låneavtalet vederlagsfritt, dvs. ingen ersättning utgår.

Mallen som DokuMera har utarbetat är ett generellt låneavtal som lämpar sig för utlåning av det mesta lösöre mellan två parter, dvs. det är ej till för uthyrning av fastighet eller jord (arrende). Avtalet är relativt detaljerat och inkluderar viktiga bestämmelser såsom lånetid, andrahandsupplåtelse och förseningsavgift. Genom att använda dig av detta avtal har du större möjlighet att undvika att oklarheter ger upphov till tvist om vilka villkor som gäller för lånet.

(ID 4825)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn