Avtal för film, böcker, musik och bild

Medierätten, eller Entertainment law som det också kallas, omfattar ett flertal områden däribland musik, film, tidningar och Internet. Det är ett område som går in i flera olika områden inom juridiken som immaterialrätt, marknadsrätt och arbetsrätt. I dagens mediesamhälle blir antalet medier att kommunicera genom allt fler, likaså växer antalet användare av medierna. Det är då viktigt att känna till vilka lagar och regler som gäller vid exempelvis publicering av text eller bilder.MALLAR I AVTAL FÖR FILM, BÖCKER, MUSIK OCH BILD
Artistavtal skivinspelning 2023
Avtal förvärv och nyttjande av fotografisk bild 2023
Förlagsavtal 2023
Förlagsavtal Engelsk 2023
Manusavtal 2023
Musikförlagsavtal 2023
Musikproducentavtal 2023
Regiavtal långfilm 2023
Skådespelaravtal 2023