Avtal deltagare krisstödsorganisation 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal mellan deltagaren och dennes chef för deltagande i företagets krisstödsorganisation, för att mer i detalj reglera respektive deltagares ansvar, befogenheter, skyldigheter och rättigheter.

När avtalet skrivs under ger deltagarens chef tillstånd till deltagaren att delta i företagets krisstödsorganisation. En väl utvecklad krisstödsorganisation består av medlemmar från hela verksamheten.

(ID 3214)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn