Avtal aktieöverlåtelse

Vid köp av aktier är det bra om man upprättar ett köpeavtal som reglerar överlåtelsen, ett så kallat aktieöverlåtelseavtal, vilka förpliktelser säljaren har, vad köparen kan förväntas få för pengarna samt en skadeståndsklausul om något skulle gå fel etc.

Priset (marknadsvärdet) på en marknadsnoterad aktie framgår av den aktuella börskursen. En avräkningsnota är en skriftlig handling som upprättas vid köp eller försäljning av aktier och andra värdepapper medan ett aktiebrev är ett bevis på att någon har andelsrätt i ett aktiebolag. Apport innebär att en person (fysisk eller juridisk) får teckna aktier i ett aktiebolag mot att han skjuter till apportegendom (fastigheter, varulager och liknande).MALLAR I AVTAL AKTIEÖVERLÅTELSE
Agenda för tillträde av aktier 2022
Avräkningsnota 2022
Avräkningsnota Engelsk 2022
Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2022
Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2022
Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2022
Avtal överlåtelse av aktier (Kort avtal) Engelsk 2022
Checklista företagsförvärv 2022
Köparens garantier 2022
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2022
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2022
Säljarens garantier 2022
Tidsplan företagsförvärv 2022
Tilläggsköpeskillingsklausul 2022
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2022